Сумњива и спорна потраживања „Шума Српске“ на крају трећег квартала ове године износила су 10,9 милиона КМ и смањена су у односу на прошлу годину за 561.843 КМ, након што је са појединим дужницима закључен репрограм, рекли су за Капитал у овом јавном предузећу.

У „Шумама“ кажу да се милионски износи које не могу да наплате вуку из ранијих година, а међу највећим дужницима су фирме „Бортес“ која дугује 434.958 КМ и „Интерлигнум“ чија дуговања износе 252.844 марака.

„Сумњива и спорна потраживања на крају септембра износила су на крају септембра 10,9 милиона КМ и односе се на потраживања настала у ранијим годинама“, казали су у „Шумама“ и додали да су, поред наведених фирми, међу највећим дужницима по овом основу и „Нова форма“ која има неизмирених 247.059 КМ обавеза, „Аqуа – лифе“ са 204.259 КМ, „Дасам“ који дугује 218.037 КМ те „Орах Стакорина“ са дугом од 292.586 КМ.

Када је у питању наплата укупних потраживања у овој години рекли су да она износи 95,42 одсто, а када се узму у обзир сумњива и спорна потраживања тај проценат износи 89,23 одсто.

Због немогућности наплате „Шуме РС“ су протеклих година отписале милионске износе потраживања. Тако су почетком прошле године „Шуме“ због застаре и гашења фирми које им дугују новац отписале 17 милиона КМ.

У финансијском извјештају за прошлу годину „Шуме“ су признале да на ликвидност предузећа највећи утицај у негативном смислу имају ненаплаћена потраживања од купаца и друга потраживања из претходног периода, али и потраживања настала у 2017. на основу уговора са купцима са пролонгираним роком наплате.