Јавно комунално предузеће „Соколац“ основано је 2013. године одлуком Скупштине општине Соколац. Од дана оснивања предузеће је успјешно одговарало својим обавезама, временом се ширило тако да данас обавља четири комуналне дјелатности – производња и пренос топлотне енергије, услуге заједничке комуналне потрошње, пружање погребних услуга те вршење услуга збрињавање отпада из стамбених и пословних просторија. С обзиром да је основано ново предузеће на функцију директора именован је Дејан Томић, који настоји уз квалитетне услуге одржати позитивно пословање.

– ЈКП „Соколац“ од самог почетка ради по важећим прописима. Осим што се ради квалитетно, велике напоре улажемо када је у питању уштеда. Прије оснивања, општина је обезбјеђивала гориво за рад котловнице, а сада сами финансирамо те трошкове. Поред 24 стално запослена радника пословне дјелатности предузећа су такве да је у сезони потребно ангажовање нових радника па то рјешавамо уговором о дјелу.

ПРЕМА ПЛАНУ И ПРОГРАМУ У СКЛАДУ СА ЗАКОНСКОМ РЕГУЛАТИВОМ, СЕЗОНА ГРИЈАЊА У СОКОЦУ ЈОШ УВИЈЕК ТРАЈЕ. ДА ЛИ СТЕ ЗАДОВОЉНИ СТАЊЕМ НА МРЕЖИ У ПРОТЕКЛОМ ВРЕМЕНСКОМ ПЕРИОДУ?

– У нову сезону гријања ушли смо спремније у односу на прошле године. Већ на прољеће прошле године кренули смо са припремама и санацијом. У првим данима сезоне имали смо одређене захвате унутар постројења који су редовни годишњи радови. Због мреже која је стара, проблеми са којима се суочавамо су свакодневни. Трошкови за реконструкцију мреже су огромни тако да нисмо у могућности ријешити овај проблем у потпуности, већ смо принуђени да кварове отклањамо кад дође до њих – навео је Томић и додао, да су основни енергенти које топлана користи пилански и дрвни отпад, сјечка и паљевина.

ИМАТЕ ЛИ ДОВОЉНО ЕНЕРГЕНАТА ЗА ОВУ СЕЗОНУ ГРИЈАЊА? ПОСТОЈЕ ЛИ ОДРЕЂЕНИ УГОВОРИ СА ПОЈЕДИНИМ ДОБАВЉАЧИМА О ДОПРЕМАЊУ ОДРЕЂЕНИХ КОЛИЧИНА ЗА ОГРЕВ?

– Нисмо у могућности да набавимо енергенте унапријед за цијелу сезону јер немамо добављача који може обезбиједити потребну количину. Протеклих година, град је уредно снабдијеван са топлотном енергијом без прекида и до сада нисмо имали проблема са набавком енергената.

МАЛИ ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ УСЛУГА ЈЕ ПРОБЛЕМ СА КОЈИМ СЕ СУОЧАВАТЕ ДУЖИ ПЕРИОД. КОЛИКО ЈЕ НЕНАПЛАЋЕНИХ ПОТРАЖИВАЊА?

– Велики проблем је наплата потраживања за услуге централног гријања. Покушавамо на све начине да наплатимо потраживања; шаљемо опомене, дајемо могућност репрограма корисницима који имају дуговања према предузећу и на крају покрећемо поступак наплате потраживања пред Oсновним судом у Сокоцу. Тренутна потраживања за услуге испоруке топлотне енергије износе 443.481 КМ, а за одвоз комуналног отпада укупан износ је 176.995 конвертибилних марака. ЈКП „Соколац“ загријава око 26.195m2 οд чега се 19.329m2 односи на физичка а 6.866m2 на правна лица. Од укупне квадратуре пословног простора 2.517m2 односи се на здравствене и васпитно-образовне установе. Цијена гријања за физичка лица је 1 КМ + ПДВ на бази 12 мјесеци и 2 КМ + ПДВ на бази 6 мјесеци по квадратном метру. Цијена гријања за правна лица је 3 КМ + ПДВ на бази 12 мјесеци и 6 КМ + ПДВ на бази 6 мјесеци по квадратном метру. Цијена гријања за здравствене и васпитно-образовне установе је 1,6 КМ + ПДВ на бази 12 мјесеци – додаје Томић у разговору.

КАДА ВЕЋ ПОМИЊЕМО ОДВОЗ КОМУНАЛНОГ СМЕЋА, ДА ЛИ ЈЕ ГЛАВНА ДЕПОНИЈА ДОВОЉНО УДАЉЕНА ОД ГРАДА КАКО НЕ БИ УТИЦАЛА НА ЖИВОТ СТАНОВНИШТВА; КОЛИКО СЕ О ТОМЕ ВОДИ РАЧУНА?

– Наравно да водимо рачуна. Депонија на коју одвозимо смеће налази се на територији општине Рогатица, пошто на нашој општини нема депоније. Општина Соколац плаћа накнаду за одржавање депоније на годишњем нивоу и износу 49.140,00 КМ према програму заједничке комуналне потрошње.

ЈЕДНА ОД ВАШИХ НАДЛЕЖНОСТИ ЈЕ ОДРЖАВАЊЕ И ПРОДАЈА ГРОБНИХ МЈЕСТА. ШТА ОБУХВАТА ПОМЕНУТА ДЈЕЛАТНОСТ?

– Од 28. 07. 2014. године вршимо погребне дјелатности на локалитету Поље. Предузеће обавља основне дјелатности одржавање гробља, сахрањивање умрлих као и планску изградњу гробних мјеста. Уз подршку општине завршени су радови на мртвачници у градском гробљу те очекујемо да буде донесена одлука којом ће се објекат спомен-капеле уступити на кориштење ЈКП-у а све у сврху квалитетнијег пружања услуга. Директор предузећа подсјећа да се свакодневно врши пружање административних услуга породицама покојника.

РУКОВОДСТВО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДАЛО ЈЕ ФИНАНСИЈСКУ ПОДРШКУ У РЕКОНСТРУКЦИЈИ СТАДИОНА. БИЛА ЈЕ НА РАСПОЛАГАЊУ РАДНА СНАГА И ВИ САМИ СТЕ УЧЕСТВОВАЛИ У ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА.

– Учествовали смо у извођењу радова на градском стадиону „Баре“; уклањању старе ограде, изливању цокла и постављању нове ограде, кошењу траве и уклањању отпада, изградњи кућице за медијско праћење као и у осталим радовима који су се одвијали у том периоду. Дио радова финансирао је ОФК “Гласинац 2011” према пројекту „100 година фудбала у Сокоцу“ од Европске уније, а коју проводи UNDP, док смо дио материјала и радова помогли из сопствених извора средствима предузећа као и ангажовањем радника, гдје сам и ја учествовао у извођењу радова.

ШТА ЈЕ ПОТРЕБНО ПРЕДУЗЕТИ ДА БИ ЈЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ УСПЈЕШНО ДЈЕЛОВАЛО И КАКВИ СУ ВАШИ НАРЕДНИ ПЛАНОВИ?

– Основни циљ предузећа је створити услове за квалитетније обављање комуналних дјелатности које предузеће тренутно обавља. Пратимо пројекте, планирамо да конкуришемо у наредном периоду када се створе услови. До сада смо успјели да реализујемо два пројекта од Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност за набавку камиона и репарацију измјењивача – ријечи су директора ЈПК „Соколац“ Дејана Томића којим је завршио интервју за наше новине.

Ведрана Реновица
Рођена 27. априла 1988. године у Сокоцу. Након основне школе и гимнaзије, на Факултету политичких наука у Бањалуци, завршила студије новинарства 2011. године. Магистар новинарства од 2015. године. Запослена у Инфо центру од 2012.године.