Фото: Соколац-срце Романије

Предузеће „Шуме Републике Српске“ ће, према Програму кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у овој години, уплатити на рачун јавних прихода општине Соколац 1.512.000 КМ којима ће бити суфинансирано осам пројеката.

Начелник општине Соколац Милован Бјелица рекао је новинарима да су одборници усвојили овај програм, а Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске је дало сагласност на Програм кориштења средстава од продаје шуме.

Начелник општинског Одјељења за привреду и финансије Митар Пржуљ навео је да ће из ових средстава бити измирене обавезе општине Соколац од 183.690 КМ за реализацију пројекта „Снабдијевање водом и канализација општине Соколац“, за расходе за текуће одржавање објеката друмског саобраћаја 60.000 КМ и за услуге зимске службе 150.000 КМ.

Према програму кориштења средства од шума, планирани су и издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година од 319.530 КМ, које се односе, како је образложено, на одржавање локалних путева и расходе за услуге зимске службе, те за изградњу два фекална канализациона колектора – 316.800 КМ за вод Мајдани-Бјелосављевићи и 379.900 КМ за вод Брезјак-Бјелосављевићи.

„Из средстава од `Шума Српске` планирано је 92.330 КМ за изградњу кућних прикључака на секундарном воду у седам насеља на рубном подручју општине Соколац према општини Рогатица и 10.000 КМ за одрживи развој осам заштићених подручја у овој локалној заједници“, каже Пржуљ.

Одборник СНСД-а Мирко Чоловић рекао је новинарима да су у овом опозиционом одборничком клубу подржали дио програма који се односи на утрошак новца од шума за изградњу водовода и канализације, иако су сумњичави јер реализација тог пројекта траје веома дуго.

Он је навео да његов клуб није подржао планирана средства за отплату неизмирених обавеза из ранијег периода јер није прецизирано на шта се све односе ти износи.

Чоловић је најавио да ће код ресорних министарстава тражити да дате сагласности буду условљене изградњом ових пројеката како новац не би отишао у неке друге сврхе.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске дало је сагласност општини Соколац на износ од 1.512.000 КМ од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2019. години, која се намјенски користе за изградњу, реконструкцију, одржавање инфраструктуре и других објеката у руралним подручјима јединице локалне самоуправе, са које потичу продати сортименти.

Планирана средства од продаје дрвних сортимената за 2018. годину у општини Соколац су 1.400.000 КМ.