Општина Соколац

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 20. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 10.априла 2019. године (сриједа) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац. За сједницу је предложен сљедећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

а) Разматрање и усвајање записника са 19. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 5. марта 2019. године.

б) Разматрање и усвајање записника са 2. ванредне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 26. марта 2019. године.

2.

а) Нацрт Ребаланса буџета Општине Соколац за 2019. годину.

б) Нацрт Одлуке о усвајању Ребаланса буџета Општине Соколац за 2019. годину.

в) Нацрт Одлуке о измјени Одлуке о извршењу буџета за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ начелник Одјељења за привреду и финансије

3.

Приједлог Одлуке о допунским правима породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и демобилисаних бораца.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Љиљана Дамјановић начелник Одјељења за општу управу

4.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

5.

Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1 м2 корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

6.

Приједлог Програма одржавања, заштите и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Соколац у 2019. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

7.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

8.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Инфо центар „Соколац“ Соколац.

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП Инфо центар „Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић предсједник Комисије за избор и именовање

9.

Рјешавање захтјева.

10.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе