ЈАВНА УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ СОКОЛАЦ
Број: 75/2019
Датум: 27.5.2019.године

На основу члана 16. Правилника о начину и поступку пријема дјеце у вртић, Јавна установа за предшколско васпитање и образовање Соколац и одлуке директора о расписивању конкурса, установа расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

О пријему дјеце јасличког и вртићког узраста у радној 2019/2020. години

Јавна установа за предшколско васпитање и образовање Соколац уписује дјецу предшколског узраста старости од шест мјесеци до шест година, односно до поласка у школу у радној 2019./2020. години.

Пријаве за пријем дјеце се подносе на обрасцу који се добије у установи.

Уз пријаву доставити:

– Извод из МКР дјетета/дјеце;
– Увјерење којим је утврђен статус корисника права на новчану помоћ, дјечији додатак и матерински додатак;
– Увјерење родитеља о степену инвалидности;
– Потврда о запослености родитеља;
– Љекарски налаз да је ужи члан породице оболио од тежег обољења;
– Извод из МКУ ако се ради о самохраном родитељу;
– Увјерење о држављанству једног од родитеља који припадају мањинским етничким заједницама.

Јавни конкурс је отворен 15 (петнаест) дана од дана објављивања.

Пријаве ће се примати сваким радним даном од 8 до 12 часова у просторијама установе.

Само благовремене пријаве ће се разматрати.

О пријему и укључивању дјеце, родитељи ће бити обавјештени путем спискова у року од осам дана од дана рангирања кандидата, а који ће бити истакнути на огласној табли установе.

ДИРЕКТОР
Биљана Косорић, проф.