Општина Соколац

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СОКОЛАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о покретању поступка израде Урбанистичког плана Соколац 2019-2039. године

 

Позива се заинтересована јавност – грађани, удружења, физичка и правна лица да активно узму учешће у поступку израде Урбанистичког плана Соколац 2019-2039.године и у року од 15 дана (најкасније до 05. јуна 2019. године) доставе своје приједлоге, сугестије и захтјеве које се односе на подручје у обухвату плана, како би се исти могли узети у обзир у поступку израде наведеног плана.

Након израде Нацрта плана грађани, физичка и правна лица биће обавјештени о стављању Нацрта плана на јавни увид у трајању од 30 дана.

Приједлози, сугестије и захтјеви могу се доставити писмено на адресу Општина Соколац, Одјељење за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.