Од укупно 1.055 регистрованих пољопривредних домаћинстава на подручју наше општине, право на регресирано гориво остварило је њих 339. Према ријечима вишег стручног сарадника за пољопривреду у општини Соколац Славише Кнежевића, остали нису остварили право на плави дизел из разлога што нису измирили обавезе по основу доприноса или нису платили накнаду за противградну заштиту.

Према информацијама из ресорног министарства, 513 пољопривредника из наше локалне заједнице није ажурирало обавезе по основу плаћања доприноса, док се њих девет одјавило из регистра. Рок за ажурирање података у АПИФ-у трајао је до 15. маја, након тога су аутомаски стављени у пасиван статус и изгубили су право за потраживање било којих права за подстицаје. Шеснаест пољопривредних домаћинстава је одбијено, јер су дужници за преузете количине плавог дизела или сјеменског материјала из претходног периода. Проблем се јавио због увођења накнаде за противградну заштиту, те се на списку налази 141 пољопривредник, који су измирили обавезе по основу доприноса, али из сумње да је висока цијена на увођење додатних накнада, вјероватно су одустали. Укупна количина литара плавог дизела која ће бити додијељена соколачким пољопривреднцима износи око 336.000 – образложио је Кнежевић.

Од ове године по први пут уведена је обавеза плаћања доприноса за пензионо односно здравствено осигурање и накнада за противградну заштиту.

– Пољопривредници, којима је остала само обавеза за противградну заштиту, требало би да оду у Пореску управу, издвоје неколико марака и заврше започети поступак, како би стекли могућност да неким накнадним пресјеком остваре ово право – поручио је Кнежевић.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске обавјештава све пољопривредне произвођаче да и у 2019. години имају могућност да остваре право на бесплатну анализу пољопривредног земљишта на своме газдинству. Право на анализу имају она пољопривредна газдинства која су до 15. маја у АПИФ-у извршила пријаву површина под кориштењем, у складу са чланом 61. Правилника о условима и начину остваривања новчаних подстицаја за развој пољопривреде и села за 2019. годину. Захтјев за остваривање права на бесплатну анализу пољопривредног земљишта подноси се Агенцији за Аграрна плаћања РС на обрасцу 33. из прилога Правилника за остваривање подстицаја, најкасније до 15. јуна текуће године.