У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (ReLOaD) у сарадњи са општином Соколац, у понедељак 03. јуна 2019. године са почетком у 12.00 сати одржан је други менторски састанак за заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва (ОЦД).

Састанку су, поред менторице и представнице Општине Соколац, присуствовала 4 представника/ица ОЦД из 5 ОЦДа (три жене и један мушкарца).

Менторица заједно са групом је још једном поновила приоритетне области у Смјерницама за апликанта с циљем појашњења које су то идеје и пројектне интервенције релевантне за овај јавни позив. Менторица је још једном нагласила важност досљедне припреме документације (4 документа који морају бити кохерентни- Логичка матрица, План активности, Буџет и Приједлог пројекта).

Разговарано је о захтјевима који морају бити задовољени приликом планирања буџета. 30% од укупне вриједности буџета може бити кумулативни трошак опреме и инфраструктуре.

Обзиром да значајан број ОЦД-а намјерава проводити активности у сарадњи са школама или имати акције у циљу заштите животне средине (могућа инфраструктурна интервенција мањег обима), наглашена је још једном неопходност подношења сагласности издате од релевантних институција (испуњавање ткз. пројектног предуслова) .

Питање географске припадности корисника пројекта такођер је поново разматрано и наглашено је да је неопходно да се циљна и корисничка група вежу за територију одговарајуће ЈЛС – у овом случају за подручје општине Соколац.

Учесници и учеснице другог менторског састанка су вјежбали интервенцијску логику, обзиром да присутни представници ОЦД-а нису разликовали разултате, специфични циљ и општи циљ. Менторица је објаснила хијерхију циљева како би учесници могли кориговати своје циљеве у апликационој форми и логичкој матрици. Менторица је објаснила СМАРТ индикатор и основне принципе израде објективно провјерљивог индикатора.

Наглашено да за сљедећи сусрет требају доћи са припремљеном логичком матрицом , планом активности и промоције и буџетом.

Договорено је да трећи менторски састанак буде одржан 14. јуна 2019. у 13.00 сати. Термин ће бити објављени на службеној интернет страници Општине Соколац, као и мјесто одржавања менторске сесије, како би што већи број заинтересованих представника ОЦД присуствовао овим састанцима. Заинтересовани учесници своје пријаве за менторски састанак требају досравити sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net.