У оквиру Јавног позива за организације цивилног друштва/невладине организације за предају приједлога пројеката који се организује у склопу пројекта „Регионални програм локалне демократије на Западном Балкану“ (ReLOaD) у сарадњи са општином Соколац, у петак 14. јуна 2019. године са почетком у 13.00 сати одржан је трећи менторски састанак за заинтересоване представнике/це организација цивилног друштва (ОЦД).

Састанку су, поред менторице и представнице Општине Соколац, присуствовала 3 представника/ица ОЦД из 3 ОЦДа (2 жене, 1 мучкарац) и 1 представника Општине Соколац.

Менторица је још једном нагласила важност досљедне припреме документације (4 документа који морају бити кохерентни Логичка матрица, План активности, Буџет и Приједлог пројекта).

Учесници и учеснице другог менторског састанка су вјежбали интервенцијску логику, обзиром да присутни представници ОЦД-а доњели развијене логицке матрице. Менторица је објаснила хијерхију циљева како би учесници могли кориговати своје циљеве у апликационој форми и логичкој матрици. Менторица је објаснила СМАРТ индикатор и основне принципе израде објективно провјерљивог индикатора. Додатно је обајснила везу полазишта и циљне/крајње вриједности индикатора те везу са извором верификације.

Наглашено да за сљедећи сусрет требају доћи са припремљеном логичком матрицом , планом активности и промоције , буџетом и апликационом формом.

Договорено је да четврти менторски састанак буде одржан 19. јуна 2019. (сриједа) у 13.00 сати. Термин ће бити објављени на службеној интернет страници Општине Соколац, као и мјесто одржавања менторске сесије, како би што већи број заинтересованих представника ОЦД присуствовао овим састанцима. Заинтересовани учесници своје пријаве за менторски састанак требају доставити sladjana.vukojicic@opstinasokolac.net.