ВИСОКА ШКОЛА ЗА УСЛУЖНИ БИЗНИС
Источно Сарајево – Соколац
Акредитована високошколска установа

У складу са Дозволама за рад Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/602-1351/09 од 25.02.2009. године (трогодишњи студиј) и бр. 07.023/602-8211/09 од 22.12.2009. године (четворогодишњи студиј) и Рјешења о упису у регистар високошколских установа Министарства просвјете и културе Републике Српске бр. 07.023/600-3706/08 од 30.05.2008. године, Висока школа за услужни бизнис (ВУБ) расписује

КОНКУРС

За упис студената у академској 2019/20. години на трогодишњи (180 ЕЦТС) високошколски студиј за стицање високе стручне спреме за студијске програме:

1. Предузетништво и финансије
2. Јавна управа и безбједност
3. Пословна информатика и

За упис студената у академској 2019/20. години на четворогодишњи (240 ЕЦТС) високошколски студиј за стицање високе стручне спреме за студијске програме:

1. Економија и пословање
2. Политичке науке
3. Право

Студенти који заврше студијски програм Предузетништво и финансије (трогодишњи студиј) зависно од студијског смјера који заврше, стичу звање:

• Дипломирани менаџер предузетничке економије
• Дипломирани менаџер пословних финансија

Студенти који заврше студијски програм Јавна управа и безбједност (трогодишњи студиј) зависно од студијског смјера који заврше, стичу звање:

• Дипломирани менаџер јавне управе
• Дипломирани менаџер безбједности

Студенти који заврше студијски програм Пословна информатика (трогодишњи студиј) стичу звање:

• Дипломирани менаџер пословне информатике

Студенти који заврше студијски програм Економија и пословање (четворогодишњи студиј) стичу звање:

• Дипломирани економиста – смјер предузетничка економија

Студенти који заврше студијски програм Политичке науке (четворогодишњи студиј) стичу звање:

• Дипломирани политиколог – смјер национална безбједност

Студенти који заврше студијски програм Право (четворогодишњи студиј) стичу звање:

• Дипломирани правник – смјер управни послови

Студиј је организован према захтјевима Болоњског процеса који је основ реформе високог образовања у европским земљама.

Пријаве за упис се примају од 17. јуна до 11. јула 2019. године. Конкурс остаје отворен до попуњавања предвиђеног броја мјеста.

Услов за упис је завршена четворогодишња средња школа. Документа потребна за упис су:

• диплома о завршеној средњој школи,
• свједочанство за све разреде из средње школе,
• извод из матичне књиге рођених,
• пријавни лист (који можете скинути са сајта, одштампати и попунити) и
• двије фотографије.

Кандидат који конкурише за упис полаже пријемни испит, који се састоји од теста општег знања и теста посебних склоности по програму средње школе.

Избор кандидата за упис у прву годину студија обавља се према:

• општем успјеху постигнутом у средњој школи (успјех у свим разредима);
• резултату на пријемном испиту,
а на основу ранг-листе која се сачињава према укупном броју бодова сваког кандидата.

Кандидат може највише освојити 100 бодова, 50 по основу успјеха у средњој школи, а 50 по основу резултата на пријемном испиту. Кандидати су обавезни да на полагање пријемног испита понесу са собом лична документа (личну карту или пасош).

Пријемни испит у првом уписном року биће одржан 13. јула 2019. године у 11 часова у просторијама школе. Накнадни термини за пријемни испит биће оглашени на сајту ВУБ-а.

Додатне информације налазе се на сајту ВУБ-а: www.vub.edu.ba

Информације се могу добити у просторијама ВУБ-а и преко тел. 057/401-420, 401-410 и 401-401.

Сва питања се могу поставити и преко електронске поште на: info@vub.edu.ba, а одговори на властити е-маил.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име