Општина Соколац

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 22. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 29. јула 2019. године (понедјељак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац. За сједницу предлажем следећи

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 21. редовне сједнице одржане 25. априла 2019. године.

2.

Извјештај о инспекцијском надзору на подручју општине Соколац за 2018. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Бојан Перишић, начелник Одјељења за инскепцијске послове Града Источно Сарајево

3.

Извјештај о раду Одбора за жалбе за 2018. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милијана Дрињак, предсједник Одбора за жалбе

4.

Извјештај о раду Комисије за популациону политику за 2018. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Дејан Елез, предсједник Комисије за популациону политику

5.

Приједлог Закључка о додјели признања Општине Соколац

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Огњен Војиновић, предсједник Комисије за награде и признања

6.

Приједлог Програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

7.

Приједлог Одлуке о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељу на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

8.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

9.

Приједлог Одлуке о куповини градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове.

10.

Приједлог Одлуку о избору најповољнијег понуђача и додјели у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске и Огњена Николића из Сокоца,

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије.

11.

Приједлог Одлуке о именовању савјета за праћење израде урбанистичког плана Соколац 2019-2039. година.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

12.

Приједлог Одлуке о именовању Савјета за праћење израде измјене и допуне дијела Плана парцелације “Етно села Равна Романија“ Фаза 1 и Фаза 2.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

13.

Извршење буџета Општине Соколац за период 1.1.-31.3.2019. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије.

14.

Рјешавање захтјева.

15.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе