С обзиром на појаву афричке куге свиња у Србији, као и штета на пољопривредним усевима које причињавају дивље свиње у Републици Српској, Министарство пољопривреде РС је донело акте којима је прописан активан одстрел дивљих свиња у свим ловиштама, а посебно у ловиштима која граниче са Србијом.

Од одстрелених дивљих свиња узимаће се узорци који ће у сарадњи са Ветеринарским институтом „Др Васо Бутозан“ у Бањалуци бити испитивани на појаву афричке куге свиње.

Такође, с циљем спречавања штета које причињава медвед широм ловиштау Републици Српској, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде РС издало је обавештење да се, без обзира на време ловостаја, могу ванредно одстрелити медведи уколико представљају непосредну опасност по живот и здравље људи, или имовину, односно уколико чине штету.

Одстрел, као и мере гајења, заштите и коришћења ове врсте дивљачи, спроводе се искључиво у складу са законским прописима и планским документима у ловишту.