На основучлана13. став 1. тачка 1. и члана 135. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“, бр.4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а у складу са чланом 9.став 1. тачке в) и е) Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службенигласник Републике Српске”, број 17/10) и чланом2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, Министарство породице, омладине и спорта објављује:

Конкурс за суфинансирање активности спортских организација са сједиштем у Републици Српској у 2019. години

Министарство породице, омладинеи спорта ће,у складу са Правилником о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (”Службенигласник Републике Српске”, број 17/10) и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске, а на основу критеријума утврђеним овим конкурсом, суфинансирати активности спортских организацијаса сједиштем у Републици Српскојса буџетске позиције 415200 –Текући грантови спортским организацијама.

Јавни позив можете преузети овдје.