Министарство породице, омладине и спорта расписало је конкурс за (су)финансирањe омладинских програма и пројеката на који се могу пријавити омладинске организације, организације за младе и републичке омладинске организације које су испуниле обавезу уписа у Омладински регистар који води Министарство, а чија су акта усклађена са Законом о омладинском организовању („Службени гласник Републике Српске”, бр. 98/04, 119/08 и 1/12) и Правилником о упису у омладински регистар („Службени гласник Републике Српске”, број 45/12).

Максималан износ појединачних средстава која се додјељују за (су)финансирање програма и пројеката омладинских организација и организација за младе је 5.000,00 КМ, а републичких омладинских организација 10.000,00 КМ.

Основни услови за учешће на конкурсу за (су)финансирање омладинских програма и пројеката су :
а) да програми и пројекти доприносе побољшању положаја младих у Републици Српској,
б) да су носиоци реализације програма и пројеката испунили све раније утврђене обавезе према Министарству,
в) да су програми и пројекти од општег интереса за Републику Српску и/или јединицу локалне самоуправе,
г) да су циљеви програма и пројеката у складу са планираним циљевима и активностима Омладинске политике Републике Српске,
д) да програми и пројекти укључују већи број младих у реализацији активности и/или као крајње кориснике,
ђ) да се програми и пројекти односе на минимум једну тематску област дефинисану у конкурсу и
е) да се програми и пројекти реализују у року од шест мјесеци од дана затварања конкурса

Конкурс је отворен до 24.09.2019.године, а све информације у вези са конкурсом и апликациони обрасци налазе се на интернет страници Министарства породице, омладине и спорта (www.vladars.net -> Министарство породицe, омладинe и спортa -> Конкурс за (су)финансирање омладинских програма и пројеката.