На основуодредбичлана13. став 1. тачка 3. и члана 135. Закона о спорту („Службени гласник Републике Српске“,бр. 4/02, 66/03, 73/08 и 102/08), а у складу са чланом9.став 1. тачка а) Правилника о условима и критеријумима за финансирање носилаца развојаспорта Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“,број 17/10)и чланом 2. Методологије управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета Републике Српске,Министарство породице, омладинеи спорта објављује:

Конкурс за суфинансирање пројеката изградње, реконструкције, санације и адаптације спортских објеката или терена на територији РС 2019. години

Министарство породице, омладинеи спорта ће,у складу са Правилником о условима и критеријумима за финансирање носилаца развоја спорта Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске“,број 17/10)и Методологијом управљања грантовима за програме и пројекте који се финансирају или суфинансирају средствима буџета РепубликеСрпске, ана основу критеријума утврђениховим конкурсом,суфинансирати пројекте изградње, реконструкције,санације и адаптације спортских објеката или теренана територији Републике Српскеса буџетске позиције 415200 -Капитални грантови непрофитним организацијама за изградњу, реконструкцију и санацију спортских објеката.

Јавни позив можете преузети овдје.