Пореска управа Републике Српске покренула је акцију опомињања власника регистрованог оружја који нису пријавили и платили порез на регистровано оружје за период 2016-2019. година.

Позивају се сви власници регистрованог оружја, који нису извршили своју законску обавезу пријављивања и плаћања пореза да то учине у што краћем року у надлежној подручној јединици.

У случају да се власници регистрованог оружја не одазову позиву и не изврше пријављивање истог, издаће се прекршајни налог за плаћање новчане казне, у складу са одредбама члана 94. до 95. Закона о пореском поступку Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број: 102/11, 108/11, 67/13, 31/14 и 44/16).