На иницијативу Јединствене удружене синдикалне организације ЈПШ „Шуме РС“ а.д. Соколац, почели су преговори о повећању цијене рада за 2020. годину са управом овог предузећа. Захтјев синдикалне организације је да се цијена рада у 2020. години повећа за најмање десет одсто – саопштено је из Савеза синдиката РС.

Разговори су вођени и на тему регреса, као и трошкова за одржавање радничких спортских игара.

– Циљ преговора је да се повећање цијене рада угради у производно-финансијски план пословања ЈПШ „Шуме РС“ за наредну годину. Ово је само почетак преговора, који ће бити настављени док се не постигне договор о повећању цијене рада за запослене у овом предузећу – кажу у Савезу синдиката.