РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-255
Датум: 5. децембар 2019. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 25. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 12. децембра 2019. године (четвртак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 24. редовне сједнице одржане 1. новембра 2019. године.

2.

а) Извјештај о реализацији васпитно образовног рада за радну 2018/2019 годину Устнове за предшколско васпитање и образовање Соколац.

б) Приједлог годишњег програма рада Установе за предшколско васпитање и образовање Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Биљана Косорић, директор Установе

3.

Приједлог Одлуке о утврђивању тржишне цијене неизграђеног градског грађевинског земљишта на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелник Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

4.

а) Нацрт буџета Општине Соколац за 2020. годину.

б) Нацрт Одлуке о усвајању буџета Општине Соколац за 2020. годину.

в) Нацрт Одлуке о извршењу буџета Општине Соколац за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

5.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора Установе за културу „Перо Косорић“.

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Управног одбора Установе за културу „Перо Косорић“.

в) Приједлог Одлуке о расписивању конкурса.

г) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора Установе за културу „Перо Косорић“.

д) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора Установе за културу „Перо Косорић“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић, предсједник Комисије за избор и именовање.

6.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац.

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац.

в) Приједлог Одлуке о расписивању конкурса.

г) Приједлог Одлуке о утврђивању критеријума за избор и именовање чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац.

д) Приједлог Одлуке о именовању Комисије за избор чланова Управног одбора ЈЗУ Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић, предсједник Комисије за избор и именовање.

7.

Рјешавање захтјева.

8.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе