Јавне установе, предузећа и институције БиХ, ФБиХ и Републике Српске у протекле 23 године платиле су међународним кредитним институцијама више од 56 милиона марака на име “пенала” зато што нису на вријеме и у прописаним роковима преузели одобрена кредитна средства.

У одговору генералног секретаријата Савјета министара БиХ на посланичко питање посланика СДП-а БиХ у Представничком дому Парламента БиХ Саше Магазиновића наводи се да се у оквиру обавеза које се плаћају кредиторима осим главнице и камате плаћају и трошкови на неангажовани дио кредитних средстава, тзв. “комитмент фи” и углавном је одређен као фиксни процент који се обрачунава на неангажовани износ кредита.

– Зајмопримац плаћа ту накнаду (комитмент фи) као компензацију за држање средстава на отвореној кредитној линији, односно за осигурање исплате кредитних средстава на специфициране датуме у будућности. У случају реализације уговорене динамике пројекта ти трошкови задржавају ниво у складу са уговором о кредиту, док успорена динамика реализације пројекта повећава износ те накнаде, тј. комитмент фиа који зајмопримац мора да плати – наводи се у одговору.

Успорена динамика ангажовања одобрених кредитних средстава, прецизира се у одговору, може бити узрокована по више основа.

– То може бити кашњење у имплементацији инфраструктурних и других пројеката, као и неблаговремена реализација активности утврђених као услов за коришћење уговорених кредитних средстава попут доношења одређених законских аката – наводи се у одговору.

Према званичним подацима, у периоду од 1996. године, па до краја марта ове године највише трошкова због неблаговременог повлачења кредитних средстава плаћено је 2001. године, чак 6.937.603 КМ, а одмах потом иде прошла година у којој су трошкови по том основу износили 6.321.411 КМ.

За реализацију пројеката и коришћење средстава по одобреним кредитима, а тиме и за плаћање пенала задужени су крајњи корисници кредита путем ресорних министарстава, јавних предузећа или само за то одређених јединица за имплементирање пројеката, али нема прецизних података о томе колико су пенала платили појединачни корисници кредита.

– Постојање појединачних баријера у процесу стицања ефективности међународних финансијских споразума у више наврата су били предмет пажње појединих институција и међународних кредитора. Препоруке за подизање ефикасности у овом домену нису дале препознатљиве позитивне промјене – закључује се у одговору.

Економски аналитичар Зоран Павловић каже да је суштину проблема у томе да некомпетентни и нестручни људи договарају кредитне аранжмане због чега је сасвим нормално да кредитори наплате пенале.

– Тај посао раде људи који нису способни да припреме пројектну документацију и пројектни задатак, а цијену плаћају сви грађани из чијих џепова се због тога касније плаћају пенали. Страни кредитори релативно лако одобравају средства зато што рачунају да смо озбиљна земља, а онда се суоче са ситуацијом да пројекти нису припремљени како треба и да имамо проблеме чак и са имовинско-правним односима без којих нема ни говора о коришћењу средстава. Поједностављено, код нас се договара кредитни аранжман за изградњу ауто-пута, а није извршена експропријација земљишта на траси тог пута – објашњава Павловић.

Пенали по годинама

 • 1996. 0,00
 • 1997. 0,00
 • 1998 500.416 КМ
 • 1999. 505.706 КМ
 • 2000 226.811 КМ
 • 2001. 151.296 КМ
 • 2002. 524.393 КМ
 • 2003. 1.071.132 КМ
 • 2004. 2.596.973 КМ
 • 2005. 1.670.707 КМ
 • 2006. 2.640.276 КМ
 • 2007. 2.569.353 КМ
 • 2008. 4,470.016 КМ
 • 2009. 4.179.993 КМ
 • 2010. 4.737.271 КМ
 • 2011. 6.937.603 КМ
 • 2012. 3.527.272 КМ
 • 2013 2.561.024 КМ
 • 2014. 1.728.877 КМ
 • 2015. 3.565.062 КМ
 • 2016 2.741.376 КМ
 • 2017. 2.179.601 КМ
 • 2018. 6.321.411 КМ
 • 1.1.-31.3.2019. 994.538 КМ

Укупно 56.389.993 КМ