РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-273
Датум: 19. децембар 2019. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 26. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 26. децембра 2019. године (четвртак) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 25. редовне сједнице одржане 12. децембра 2019. године.

2.

Приједлог Одлуке о поступку субвенционисања закупнине.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

3.

Приједлог Одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

4.

Приједлог Одлуке о висини закупнине за кориштење стамбених јединица социјалног становања.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

5.

Приједлог Одлуке о општим и техничким условима за производњу и снабдјевање града топлотном енергијом.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

6.

Приједлог Одлуке о економској цијени услуге у Предшколској установи за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

7.

Приједлог Одлуке о економској цијени услуге у Предшколској установи за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

7.

Приједлог Одлуке о висини пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Соколац за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

9.

а) Приједлог Буџета Општине Соколац за 2020. годину.

б) Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Соколац за 2020. годину.

в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Соколац за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

10.

Приједлог Програма рада Скупштине Општине Соколац за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Бојана Марковић, предсједница Скупштине општине Соколац

11.

Рјешавање захтјева.

12.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе