Укупна процијењена вриједност пројекта: 1.424.250,00 КМ

Због квалитета воде из извора Биоштица, хлорисање воде је једини потребан третман у већем дијелу године. Изузеци су око 60 дана годишње када услијед топљења снијега или обилне кише долази до неугодних вршних вриједности мутноће воде. Ублажавање вршних оптерећења захтијева улагање у додатни третман воде како би се уклониле колоидне и ситне честице које их узрокују. Урађен је Елаборат – постројење за припрему воде за пиће „Биоштица“ у септембру 2019. године. У току је израда главног пројекта.

Циљ пројекта: Осигурати добре животне услове и здравље становништва, те заштиту вода и животне средине.

Процијењена инвестиција: Средства потребна за реализацију пројекта, према Елаборату, износе 1.424.250,00 КМ.

Извори финансирања: Грант , буџетска средства и кредит.

Носиоци активности: Општина Соколац