Посланици су по хитном поступку усвојили Закон о граду Источно Сарајево којим је предвиђено да градоначелника тог града непосредно на изборима бирају грађани на период од четири године.

Ранија пракса је била да се градоначелник Источног Сарајева бира посредно у Скупштини града.

Законом o Граду Источно Сарајево уређује се положај, надлежност, органи, међусобни однос Скупштине и градоначелника, имовина и финасирање града, акти, облици непосредног учешћа грађана, јавност рада и сарадња града Источно Сарајево са другим субјектима. Дефинисано је да градоначелника бирају грађани на општим непосредним изборима за период од четири године у складу са изборним прописима.

Народна скупштина је по хитном поступку усвојила Закон о измјени Изборног закона Републике Српске, којим се уређује начин избора и опозива градоначелника града који се састоји из више општина, а примјер за то је, управо, Источно Сарајево.