Општина Соколац

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-49
Датум: 26. фебруар 2020. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 27. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 4. марта 2020. године (сриједа) са почетком рада у 9,00 часова у сали за сједнице Скупштине Општине Соколац.

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 26. редовне сједнице одржане 26. децембра 2019. године.

2.

Приједлог Одлуке о висини просјечне коначне грађевинске цијене 1м² корисне површине стамбеног и пословног простора на подручју општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

3.

Приједлог Одлуке о одређивању назива улице ”9. јануар”.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

4.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

5.

План капиталних инвестиција за период 2020-2022. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

6.

Приједлог Одлуке о кредитном задужењу Општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

7.

а) Приједлог Одлуке о усвајању Програма кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2020. години,

б) Приједлог Програма кориштења средстава од накнаде по основу продаје шумских дрвних сортимената у 2020. години,

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије

8.

а) Извјештај о реализацији Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2019. годину,

б) Приједлог Програма услуга заједничке комуналне потрошње за 2020. годину,

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић, начелница Одјељења за просторно уређење и стамбено-комуналне послове

9.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈП ”Инфо центар” Соколац,

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈП ”Инфо центар” Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Стеван Батинић, предсједник Комисије за избор и именовање

10.

а) Приједлог Одлуке о разрјешењу в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП ”Соколац”

б) Приједлог Одлуке о именовању в.д. чланова Надзорног одбора ЈКП ”Соколац”.

11.

Рјешавање захтјева. (Захтјев невладиних организација и грађана општине Соколац због градње мини хидроелектране на ријеци Каљини).

12.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе