На сједници Скупштине општинског удружења пензионера, која је одржана крајем фебруара, усвојени су Извјештај о раду и пословању Удружења за 2019. са приједлогом Одлуке о усвајању завршног рачуна о пословању за прошлу годину, Извјештај о извршном попису имовине општинског удружења са стањем на дан 21.12.2019., Извјештај Надзорног одбора Удружења о извршеном прегледу – контроли финансијско – материјалног пословања за протеклу годину, као и приједлози рада за 2020. и финансијског плана Удружења за ову годину.

Једногласно је оцјењено да су извјештајем обухваћена сва важна питања – материјални и други проблеми пензионера те су дати одређени приједлози за побољшање стања.

-Активно смо учествовали у свим расправама у вези примјене и провођења Закона о доприносима и о ПИО-у на свим нивоима организовања. Тражили смо да се дефинише обавеза усклађивања пензија по угледу на праксу у окружењу. Законом је дефинисано да се пензије усклађују на почетку сваке године, у складу са растом плата и трошковима живота. У прошлој години пензије су усклађене за 2,17 одсто на почетку године и ванредно повећане за 2 одсто од мјесеца јула. На почетку ове године усклађене су за 3,11 одсто и највећи је проценат до сада. Просјечна пензија за јануар у РС износи 393 КМ и чини 41,89 просјечне плате у РС. Без обзира на поменуто усклађивање, тај однос је пао у односу на крај 2018. године када је износио 43,5 одсто. Један од актуелних проблема је што имамо веома мали број пензионера који имају 40 година уплаћеног радног стажа – истакао је предсједник Удружења Деливоје Тошић.

Важно питање за ову категорију становништва јесу цијене лијекова у БиХ и РС.

-Конкретно мислимо на атуелну тему увоза лијекова из Русије, који су 25 до 30% јефтинији у односу на понуђене лијекове на тржишту. Нажалост, због одређеног фармацеутског лобија, знамо да је било више гласова против. Очекујемо да ће ово бити ријешено, прије свега због интереса пензионера и доступности истих – додао је Тошић.

Стратегију заштите старих лица у РС за период 2019/2028. године усвојила је НСРС прошле године.

-У току израде Нацрта поменутог документа дали смо одређене примједбе, а већина их је прихваћена. Наш основни закључак по том питању је да се опредјељења и одређена права из Стратегије морају дефинисати Законом. Узимајући у обзир да су пензионери највећи корисници здравствене заштите, тражили смо да у свим сегментима друштвеног живота и институцијама имамо свог представника, како би се одређена права пензионера побољшала – појашњава Тошић.

Крајем прошле године донесене су смјернице дјеловања Удружења пензионера РС У 2020. години, а основни захтјеви су да достигнути ниво учешћа пензија у просјечној плати у наредном периоду достигне 50 одсто.

Јелена Маринковић
Рођена 28. августа 1989. године у Зеници. Основну школу и гимназију завршила у Сокоцу. Дипломирала је Новинарство 2013. године на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву. У ЈП "Инфо центар" Соколац запослена од 2015. године. Тренутно обавља функцију главног и одговорног уредника.