Број: 02-510-91/2
Датум: 10.05.2020. године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17) и Закључка о обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) у Републици Српској од 05.05.2020. године Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
ЗА ПОСТЕПЕНО УБЛАЖАВАЊЕ МЈЕРА – ЈАВНИ И МЕЂУГРАДСКИ ПРЕВОЗ СА ПОПУЊЕНОШЋУ ДО 50% ОД ПУНОГ КАПАЦИТЕТА ВОЗИЛА

У сврху релаксације мјера које су на снази како би се спријечило или смањило преношење вируса SARS-CoV-2, неопходна је примјена доле наведених мјера како би се дјелатности и привредни субјекти вратили у функцију и били на услузи грађанима.

1. Почев од 11.05.2020.године /понедјељак/ Аутобуска станица ,,Аутохерц” Соколац може почети са радом уз поштивање прописаних мјера. Радно вријеме ће зависити од трајања полицијског часа тј. периода забране кретања за све грађане, али и од потреба грађана отварањем разних дјелатности и привреде који јавни превоз користе за одлазак на посао. У вријеме трајања овог ограничења, радно вријеме треба да буде усклађено са дозвољеним радним временом трговинских, занатских и привредних субјеката.

2. Обавезно је коришћење маске и рукавица за возача,

3. Путници су у обавези да носе маске,

4. Препоручује се постава физичке баријере између возачког мјеста и путника (од плексигласа или слично), а ако то није могуће, први ред сједала иза возача неће се користити за превоз путника, у изузетним случајевима возачи могу користити и визир

5. Улазак у аутобус на једна врата, а излазак искључиво на друга

6. Број и распоред путника у сједалима је такав да омогућава прописани размак између њих (1,5-2м). Препоручује се да путници сједе у оба реда до прозора наизмјенично са једним празним сједалом између. Препоручује се извршити маркирање мјеста за сједење.

7. Обавезна дезинфекција возила у складу са препоруком Института за јавно здравство Републике Српске.

8. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево и Комунална полиција Општине Соколац, а у случају непоштовање исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

9. Ова наредба ступа на снагу дана 11.05.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица