Број: 02-510-91/6
Датум: 19.05.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О КОРИШТЕЊУ СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ СОКОЛАЦ И СТАДИОНА ,,БАРА“ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРЕНАЖНОГ ПРОЦЕСА

Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске у сарадњи са Институтом за јавно здравство Републике Српске је израдило обавезне мјере које ће организатори тренинга морати поштовати у смислу реализације тренажних активности, а све с циљем заштите здравља свих учесника у спорту, те успостављања редовних активности спортских организација Републике Српске. Обавезне мјере, које имају циљ да заштите сваког појединца у смислу смањења ризика од заразе као и ширења болести „COVID-19“ подразумијевају поступак који спортисти морају поштовати приликом доласка на тренинг, за вријеме и послије тренинга, процедуре које морају бити испоштоване приликом припреме спортских објеката и терена као и начин организације тренинга и обавезе које морају задовољити и проводити спортске организације за вријеме извођења тренажног процеса.

1. Почев од 01.06.2020. /понедјељак/ дозвољава се свим спортским клубовима и организацијама обављање тренажног процеса у објектима Спортске дворане Соколац и главног и помоћног стадиона ,,Бара“, а у складу са распоредом ЈУ Спортско-рекреативни центар ,,Гласинац“ Соколац.

2. За вријеме одржавања тренинга није дозвољен улаз рекреативцима, родитељима и посјетиоцима.

3. Приликом одржавања тренинга и спортско-рекреативних активности обавезно се придржавати сљедећих препорука:

• Просторије спортског објекта, са свом пратећом опремом, прије почетка рада/отварања треба темељно очистити и дезинфиковати.

• Прије почетка рада/отварања просторија упознати све запослене о свим мјерама које морају да се проводе.

• Прије или непосредно након уласка, на видљивом мјесту, неопходно је поставити информацију о хигијенским мјерама или поставити информацију са смјерницама о правилном понашању и мјерама заштите

• Температура се обавезно мјери приликом уласка у спортски објекат бесконтактним топломјером, особе које имају повишену температуру враћају се кући.

• За кориснике спортских објеката (особе које долазе на тренинг) такође није дозвољен долазак у случају да имају било какве симптоме заразне болести (повишена температура, кашаљ, бол у грлу, отежано дисање, кијавица, малаксалост, пролив или повраћање…).

• Ограничити број особа које истовремено бораве на тренингу тако да на 10 m2 може да буде једна особа.

• Дезинфекциона средства (на бази алкохола у концентрацији не мањој од 70 % или друга средства прикладна за коришћење на кожи према упутству произвођача) неопходно је поставити у спортским објектима у свим улазним просторијама, излазу из тоалета, радном простору запослених, те у простору за провођење спортских и спортско – рекреативних активности. У Спортској дворани Соколац у просторима гдје се реализују спортске и спортско – рекреативне активности препоручује се обезбједити најмање два мјеста за дезинфекцију руку, а на стадиону ,,Бара“ најмање четири мјеста за дезинфекцију руку.

• Обавезна је дезинфекција руку на улазу за све особе које улазе у објекат, такође на улазу/излазу у тоалет.

Евиденција о присутним особама мора да се води за сваки тренинг и организовану спортско-рекреативну активност (подаци о тренеру, инструктору, вођи, спортисти, кориснику, асистенту и евентуално осталим укљученим особама потребним за одвијање активности, те о локацији провођења активности) ради накнадног лакшег епидемиолошког праћења контаката у случају појаве заразе вирусом COVID-19. Евиденција се мора водити и за појединачне тренинге с тренером, за све врсте спортова. Евиденција мора да садржи име и презиме, телефонски број, те вријеме доласка и одласка на тренинг.

• Све унутрашње просторије потребно је учестало прозрачивати. Коришћење клима уређаја и гријање у затвореним просторијама се не дозвољава.

• Препоручује се доћи у опреми за тренинг, осим патика које се обувају на за то предвиђеном мјесту, а обућа ставља у кесу. Не дозвољава се кориштење свлачионица и тушева.

• Током тренинга/спортско-рекреативних активности препоручује се држати одстојање од 2 m, као неопходне удаљености за физичку дистанцу, а у контактним и другим спортовима гдје није могуће одржавати физичку дистанцу између тренера/инструктора/вође и спортисте/корисника услуга, препоручује се да тренинг/активност одраде увијек исте особе.

• Лопте, други реквизи и остала опрема за тренинге/спортско-рекреативне активности се дезинфикују између тренинга.

• Сваком спортисти/кориснику се препоручује да има личну, означену флашу са течношћу, као и остале потребне реквизите који морају бити означени именом корисника. Амбалажа од пића и остали отпад настао током тренинга/припремних утакмица одлаже се у зато предвиђену канту за отпад са двоструком врећицом и одговарајућим поклопцем.

• За одлагање отпада препоручује се постављајње канте за отпатке са одговарајућим поклопцем у свим затвореним и отвореним дијеловима објекта.

• Након тренинга/спортско-рекреативних активности корисници/спортисти се не смију задржавати у просторијама дуже него што је потребно.

4. За спровођење ове Наредбе задужује се ЈУ Спортско-рекреативни центар ,,Гласинац“ Соколац.

5. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунална полиција Општине Соколац у сарадњи са ЈУ Спортско-рекреативни центар ,,Гласинац“ Соколац, а у случају непоштовања исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

6. Ова наредба ступа на снагу дана 20.05.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној вeб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица