Због извођења радова на 10кВ далеководу Унис дана 22.05.2020. доћи ће до прекида напајања електричном енергијом.

У времену од 08:00-11:00

Насељена мјеста : Брезјак, Горњи Балтићи, Мајдани, Огледни Центар, Подроманија 1

У времену од 11:00-14:00

Насељена мјеста: Подроманија 2, Дикаљи, Сајице, Бјелосављевићи, Примчићи, Кула, Озерковићи, Новосеоци, Павчићи, Неправдићи, Стјенице