Број:02-510-91/8
Датум: 22.05.2020.године

На основу члана 22. Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), и Закључка о регулисању радног времена угоститељских објекта, број 38-3/20 од 22.05.2020.године и Закључка о престанку примјене Закључка о ограничењу и забрани кретања на територији Републике Српске 38-2/20 од 22.05.2020.године, Републичког штаба за ванредне ситуације, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
О РЕГУЛИСАЊУ РАДНОГ ВРЕМЕНА УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКТА

1. Овом наредбом престаје примјена Наредбе о забрани кретања грађана на подручју општине Соколац (полицијски час), 02-510-91 од 05.05.2020.године

2. У периоду до 08.06.2020.године ограничава се радно вријеме угоститељских објеката за исхрану и пиће од 06.00 до 23.00 часа.

3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. ове Наредбе односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

4. Субјекти из тачке 2. и 3. ове Наредбе дужни су организовати рад уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ ,,Институт за јавно здравство Републике Српске, за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

5. У периоду до 08.06.2020.године ограничава се радно вријеме трговинама и трговинским маркетима од 06.00 до 22.00 часа.

6. У периоду до 08.06.2020.године ограничава се радно вријеме пекарама од 06.00 до 00.00 часова.

7. Почев од 22.05.2020.године НЕ ОГРАНИЧАВА се радно вријеме трговинским објектима врсте драгстор.

8. На снази остаје мјера дозвољеног окупљања, на јавним мјестима и површинама, до 50 особа.

9. На снази остаје мјера обавезног ношења маски и обавезног поштовања социјалне дистанце од 2 метра.

10. Ова наредба ступа на снагу даном доношења и накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица