Јавно предузеће “Шуме Републике Српске” донијело је одлуку о задужењу у износу од 22 милиона КМ, првенствено да би се измириле обавезе према извођачима радова, локалним заједницама и осталим добављачима, а Влада, у функцији акционара, дала је сагласност на ову одлуку.

“Јавно предузеће ‘Шуме Републике Српске’ већ дужи временски период има проблема са ликвидношћу, а појавом вируса корона они су и повећани. Због епидемије дошло је до отежаног пословања већине предузећа, укључујући тако и извођаче радова и купце шумских дрвних сортимената”, појашњавају из овог предузећа.

У Информацији из “Шума Републике Српске” достављеној Срни навели су да је смањена потражња и отежано плаћање шумских дрвних сортимената, те је Управа предузећа омогућила додатно продужење рокова плаћања за дрвопрерађиваче који су извршавали динамички план или преузимали веће количине од планираних, а на основу приједлога шумских газдинстава.

Из овог јавног предузећа напомињу да су велики дрвопрерађивачи, који су извозно оријентисани, исказивали све мању потребу за шумским дрвним сортиментима, док су неки у потпуности заустављали производњу и преузимање дрвних сортимената због немогућности пласирања производа.

Према наводима из овог предузећа, проблем је усложњен из разлога што су текући приливи све мањи, а поготово продужењем плаћања купцима, те предузеће није више у могућности да прати плаћање обавеза према извођачима радова, локалним заједницама, као и друге обавезе.

У “Шумама Српске” истичу да свако смањење производње и продаје шумских дрвних сортимената утиче на пословање предузећа у коме се 90 одсто прихода остварује њиховом продајом.

У информацији се наглашава да успијевају да исплаћују плате запосленима, сходно расположивим средствима организационих дијелова, уз мања кашњења.

У овом предузећу су изразили увјерење да ће почетак рада привредних субјеката, купаца шумских дрвних сортимената, свакако допринијети стабилизацији у пословању, те напомињу да и даље остаје проблем недовољних средстава, јер су већини купаца додатно продужени рокови плаћања.

Из “Шума Српске” подсјећају на чињеницу да је почетком фебруара ове године дошло до великих штета на око 100.000 метара кубних четинарске шуме на Романији, што се мора приоритерно спријечити, како не би дошло до масовног сушења четинара.