Број:53/20
Датум:02.06.2020.године

На основу члана 16. Правилника о начину и поступку пријема дјеце у вртић,Јавнe Установe за предшколско васпитање и образовање Соколац и Одлуке директора о расписивању Конкурса,Установа расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
о пријему дјеце јасличког и вртићког узраста у радној 2020/2021. години

Јавна Установа за предшколско васпитање и образовање Соколац уписује дјецу предшколског узраста старости од шест мјесеци до шест година,односно до поласка у школу у радној 2020/2021 години.

Пријаве за пријем дјеце се подносе на обрасцу који се добије у Установи.

Уз пријаву доставити :

-Извод из матичне књиге рођених дјетета/дјеце;

-Увјерење којим се потврђује статус корисника права на новчану помоћ,дјечији додатак и матерински додатак;

-Увјерење родитеља о степену инвалидности;

-Потврда о запослености родитеља;

-Љекарски налаз да је ужи члан породице оболио од тежег обољења;

-Извод из МКУ ако се ради о самохраном родитељу;

-Увјерење о држављанству једног од родитеља који припадају мањинским етничким заједницама.

Јавни конкурс је отворен 15 (петнаест дана) од дана објављивања.

Пријаве ће се вршити сваком радним даном од 8-12 часова у просторијама установе.

Само благовремене Пријаве ће се разматрати.

О пријему и укључивању дјеце ,родитељи ће бити накнадно обавјештени ,путем спискова који ће бити истакнути на огласној табли Установе.

Директор
Биљана Косорић, проф.