Општина Соколац

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-78
Датум: 3. јун 2020. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 28. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 10. јуна 2020. године (сриједа) са почетком рада у 9,00 часова у просторијама Високе школе за услужни бизнис Соколац (учионица број 1).

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 27. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 4. марта 2020. године.

2.

Информација о раду за 2019. годину:

– Пореска управа – ПЈ Соколац,
– Полицијска станица Соколац,
– Основни суд Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Руководиоци наведених институција

3.

Извјештај о раду Правобранилаштва о судским споровима Општине Соколац за 2019. годину

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Правобранилаштво РС

4.

Извјештај о раду и информација о успјеху ученика у учењу и владању на крају првог полугодишта школске 2019/20 године:

– Средњошколски центар „Василије Острошки“ Соколац
– Основна школа „Соколац“ Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Директори наведених установа

5.

Извјештај о раду и Програм рада:

– Народна библиотека Соколац,
– Туристичка организација Соколац,
– Дом здравља „Др Љубомир Ћеранић“ Соколац,
– Установa за културу „Перо Косорић“ Соколац,
– Центар за социјални рад Соколац,
– Установa за предшколско васпитање и образовање Соколац,
– Општински штаб цивилне заштите Соколац,
– ЈКП „Соколац“ Соколац,
– ЈП Инфо центар „Соколац“ Соколац,
– ЈУ Спортско-рекреативни центар “Соколац“.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Руководиоци и директори наведених установа и предузећа

6.

Извјештај о раду за 2019. годину:

– Начелника Општине Соколац,

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица начелник Општине Соколац

7.

Извјештај о спроведеним мјерама Општинског штаба за ванредне ситуације Општине Соколац за период 16.3. – 31.5.2020. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Милован Бјелица, начелник Општине Соколац

8.

Приједлог Одлуке о приступању изради измјене дијела Регулационог плана “Спортска дворана“ у Сокоцу.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

9.

Приједлог Одлуке о продаји градског грађевинског земљишта путем лицитације.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

10.

Приједлог Програма одржавања, заштите и реконструкције локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју општине Соколац у 2020. години.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

11.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

12.

Извјештај о утрошку намјенских средстава прикупљених од водних накнада за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

13.

Приједлог Одлуке о куповини градског грађевинског земљишта.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

14.

Приједлог Одлуке о начину и условима продаје непосредном погодбом земљишта у сврху комплетирања грађевинске парцеле.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Мирјана Субашић

15.

а) Извршење Буџета Општине Соколац за 2019. годину.
б) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Соколац за 2019. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ

16.

Извршење буџета Општине Соколац за период 1.1. – 31.3.2020. године.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ

17.

Измјене и допуне Плана капиталиних инвестиција за период 2020. – 2022. година.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ

18.

Приједлог Одлуке о измјенама Одлуке о кредитном задужењу Општине Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ

19.

Приједлог Одлуке о распореду радног времена за дјелатности од посебног значаја за општину Соколац.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ

20.

Приједлог Одлуке о отпису застарјелих обавеза.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ

21.

Рјешавање захтјева (закључак Начелника Општине Соколац).

22.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе