Фото: Независне новине

Нацртом закона о измјенама и допунама Кривичног законика Републике Српске умјесто дуготрајног затвора предвиђена је казна доживотног затвора.

У образложењу Нацрта измјена Кривичног законика, који би Народна скупштина Републике Српске требало да разматра на предстојећој сједници, наводи се да је прописано увођење института изузетности краткотрајне казне затвора, која мијења институт правоснажно изречене казне затвора до шест мјесеци.

Законским одредбама прописано је и да ће терориста, чији чин има велика разарања или смрт једног или више лица, бити кажњен затвором од најмање 10 година или доживотном робијом.

Тероризмом се сматра ако неко, а циљем озбиљног застрашивања грађана или присиљавања органа власти Републике Српске да нешто изврше или не изврше, или с циљем озбиљног нарушавања или уништавања основних уставних, политичких, економских или друштвених структура Српске, изврши једно од неколико дјела која могу нанијети озбиљну штету Републици, пише у образложењу Нацрта измјена Кривичног законика.

Под тероризмом се подразумијева и испуштање опасних материја или изазивање пожара, експлозија или поплава с циљем угрожавања људских живота, али и ометање или заустављање снабдијевања водом, електричном енергијом или другим природним ресурсом.

Редовна сједница Народне скупштине Републике Српске заказана је за 16. јун.