Огњен Бакмаз - Фото: М.Мирјанић

На Високој школи за услужни бизнис у Сокоцу расписан је конкурс за упис студената у академску 2020/2021. годину за трогодишњи и четверогодишњи високошколски студиј за стицање високе стручне спреме. Конкурс је отворен до 10. јула, док ће полагање пријемног испита бити одржано 13. јула.

У понуди за трогодишње студирање су студијски програми: Предузетништво и финансије; Јавна управа и безбједност; Пословна информатика; док су у склопу четверогодишњег факултетског образовања доступни: Економија и пословање; Политичке науке; и Право.

Вршилац дужности директора Високе школе за услужни бизнис Огњен Бакмаз истакао је да се студијски програми конципирају на такав начин да се утврђују циљеви и исходи за сваки студијски програм, као и учење за сваки наставни предмет.

– Према одлуци Министартва за научно технолошки развој и високо образовање Републике Српске, организујемо наставу за први циклус студија, 180 и 240 ЕЦТС бодова. У претходној академској години, имали смо око 540 студената, од тога 130 на првој години студија. Поред редовног уписа на прву годину студија, ВУБ биљежи и значајан број студената који се преписују са других високошколских установа – казао је Бакмаз.

Бакмаз је нагласио да је током епидемије вируса корона, настава на ВУБ-у организована електронским путем, што се показало веома ефикасно и није било никаквих потешкоћа у самом одвијању наставног процеса.

Од почетка рада ВУБ-а, развијају се студијски програми у складу са Болоњском декларацијом. Висока школа је препозната од стране Агенције за акредитацију и Агенције за осигурање квалитета РС, као и од других високошколских установа у РС, БиХ, региону и европском простору високог образовања, као квалитетна високошколска установа, што омогућује успјешну реализацију међународне сарадње.

– Од ове школске године, у наставном процесу Високе школе се изводи стручна пракса, те је потписан уговор са већим бројем привредних субјеката у општини Соколац, али и окружења. Када је у питању међународна сарадња, успостављени су договори са високо-образовним установама из Србије, Црне Горе, Хрватске и Словеније – појаснио је Бакмаз.

Висока школа за услужни бизнис Соколац биће коорганизатор IX међународне научне конференције о друштвеном и технолошком развоју – СТЕД 2020 која ће се одржати у организацији Универзитета ПИМ Бања Лука, у Конгресном центру, комплекса „Града Сунца“ у Требињу од 08. до 11. октобра 2020. године.