Број: 02-400-212
Датум: 26.06.2020. године

На основу члана 82.став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 67.Статута општине Соколац („Службене новине Града Источно Сарајево“, број 17/17) и члана 3.Правилника о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац број: 02-400-182 од 24.04.2016. године, Начелник општине Соколац доноси:

ОДЛУКА

Члан 1.

На основу спроведеног поступка по расписаном Јавном позиву, број: 02-400-151 од 28.05.2020. године, на приједлог Комисије утврђује се расподјела средстава невладиним, непрофитним организацијама и удружењима грађана чији се пројекти финансирају или суфинансирају средствима из буџета општине Соколац, како слиједи:

1. Дјечији кутак 2.400,00
2. Удружење грађана „Свети Василије Острошки“ 2.000,00
3. Удружење грађана „КУД Завичај“ 2.000,00
4. Боксерски клуб „Гласинац“ 1.000,00
5. Удружење жена „Соколица“ 2.000,00
6. Удружење Ратних војних инвалида 2.000,00
7. Планинарско друштво „Гласинац“ Соколац 6.000,00
8. Удружење музичара „АКОРД“ 1.000,00
9. Џудо клуб „ОЛИМПИК“ 2.000,00
10. ОФК „Гласинац 2011“ 30.000,00
11. Стрељачки клуб „Гласинац“ 4.500,00
12. Кошаркашки клуб „Соколац“ 20.000,00
13. Смучарски клуб „Гласинац“ 4.000,00
14. Одбојкашки клуб „Гласинац“ 19.000,00
15. Фудбалски клуб „Соколац“ 4.000,00
16. Футсал клуб „Гласинац“ 3.000,00
17. Карате клуб „Гласинац“ 3.000,00
18. Атлетски клуб „Гласинац“ 16.000,00
19. Карате клуб „Омладинац“ 2.000,00
20. Рукометни клуб „Гласинац“ 5.000,00
21. Удружење грађана „АУРОРА“ 15.000,00
22. Плесни клуб „НИКА“ 4.000,00

Члан 2.

Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на Огласној табли Општине Соколац и интернет страници Општине

Члан 3.

Остављени рок за жалбу на ову одлуку, односно на одбијене пројекте, је пет радних дана, тј. до 03.07.2020 године, а подноси се лично у згради Општине Соколац у пријемној канцеларији – Протокол или путем поште.

НАЧЕЛНИК
мр Милован Бјелица