Фото: Соколац-срце Романије

Удружење грађана ,,Зашто не” обавјестило је јавност о резултатима Локалног индекса отворености у Босни и Херцеговини за 2019. годину, који мјери отвореност, транспарентност и одговорност јединица локалне самоуправе у према грађанима/кама.

Током истраживања, испитано је у просјеку око 80 индикатора. Истраживање је проведено путем:

1. анализе званичних wеб-страница институција, укључујући испитивање типа, обима, форме и учесталости објављивања података на званичним сајтовима;

2. анкетног упитника којим су испитане институционалне праксе у наведена четири принципа;

3. анализе правних прописа којима је регулисан аспекти отворености локалне власти.

Истраживање је проведено на свим јединицима локалне самоуправе у БиХ, њих 145, а отворености се мјери на основу четири принципа: транспарентност, приступачност, интегритет и учинковитост.

Према наведеном истраживању општина Соколац заузела је одлично 44. мјесто са процентом 38.78%, што је сврстава у најбоље рангирану општину од шест градских општина Источног Сарајева.

– Истраживањем се настојало указати на кључне проблеме који су идентификовани те понудити смјернице за њихово превазилажење. У наредном периоду настојаћемо да отклонимо постојеће недостатке и имплементирамо дате препоруке, а како би у наредном циклусу истраживања, који почиње током августа мјесеца, остварили још боље резултате, наводе из Општинске управе Соколац.

Комплетне резултате истраживања можете погледати ОВДЈЕ.