Датум: 04.08.2020. године

На основу члана 45. т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске „ број 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске „ број 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске „ број 97/16, 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 25/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број 50-1/20 од 03.08.2020.године, комадант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
о ОБАВЕЗНОМ спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) на подручју општине Соколац

1. У циљу превенције ширења корона SARS – COV-2 и COVID-19 болести на територији општине Соколац и заштите и спасавања становништва до 17.августа 2020.године забрањују се сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица.

2. До 17.августа 2020.године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06.00 до 23.00 часа.

3. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 2. ове наредбе односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

4. До 17.августа 2020.године свим угоститељским објектима забрањује се огранизација журки, музике уживо и ди-џејева.

5. До 17.августа 2020.године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао Институт за јавно здравство Републике Српске, (,,Службени гласник Републике Српске”, број 11/15) и Законом о заштити становништва од заразних болести.

6. На отвореном простору обавезно је кориштење заштитне маске уколико није могуће одржавати физичку дистанцу од два метра, а у складу са упутством Института за јавно здравство Републике Српске за кориштење заштитне маске на отвореном простору.

7. До 17. августа 2020. године, а за вријеме одржавања тренинга на стадиону ,,Бара“ и у спортској дворани ,,Соколац“ није дозвољен улаз рекреативцима, родитељима и посјетиоцима.

8. Субјекти којима је дозвољено обављање дјелатности дужни су исту организовати уз обавезно предузимање мјера прописаних у Упутству ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спријечавање појаве и ширења COVID – 19 болести на радном мјесту.

9. Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево, Комунална полиција Општине Соколац и ЈУ СРЦ ,,Гласинац” Соколац, а у случају непоштовања исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

10. Ова наредба ступа на снагу дана 04.08.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној web страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица