Општина Соколац својим опредјељењем да се окрене ка активнијем привлачењу инвеститора, туризму, те жељи да буде препозната као уређена еколошка заједница јасно је дала до знања, а то ће бити видљиво и из Стратегије развоја 2020 – 2030 година, да нам је приоритет еколошки али и уређен Соколац, гдје се уређеност посебно односи на уже градско језгро, да би се потом тај прстен ширио на све дијелове општине.

Један од важнијих корака на том путу је сређивање фасада које су дотрајале и оронуле те одају утисак запуштености и немарности.

На овај начин радимо двије веома битне ствари, побољшавамо енергетску ефикасност зграда, продужавамо њихов вијек трајања, смањујемо потрошњу топлотне енергије, а с друге стране добићемо љепши и уређенији град.

Свака фасада је својеврсна визит-карта зграде и њених станара, а посматране збирно представљају презентацију наше општине свима који нас посјете или кроз њу пролазе. Наша презетација данас није у powerpointu већ у неким сивим слајдовима и обавеза свих нас од администрације преко заједница етажних власника је да то исправимо. Да Сокоцу вратимо боје, a да наше фасаде буду ведре и оптимистичне. То је први корак ка уношењу боје и у нашу привреду и живот општине.

На том путу већ смо уз сарадњу са партнерима из УНДП побољшали енергетску ефикасност на објектима основне школе. Пројекти обнове фасада и побољшања енергетске ефикасности на зградама предшколске установе и општине Соколац су у току.

Законом о одржавању зграда (Службени гласник Републике Српске, број 101/11, од 13.10.2011. године, Заједница етажних власника (ЗЕВ) је обавезан облик организовања станара.

Како се наводи у Закону, заједница се оснива за једну или више зграда или дио зграде, као што је ламела или улаз који представља грађевинску или функционалну цјелину.

Да би Заједницама етажних власника олакшали рад још 2013. године креирана је апликација којом је планирано да омогући једноставност и функционалност у финсијском управљању ових заједница. Већ су у току поједини пилот пројекти, у који је укључена и једна општина Источног Сарајева, ријеч је о Источном Новом Сарајеву. Намјена поменуте апликације је да води евиденције о појединачним задужењима и уплатама власника простора зграде тј. чланова заједнице етажних власника на мјесечном нивоу.

Помоћу ове апликације могуће је водити евиденцију о мјесечним задужењима за сваку појединачну стамбено пословну јединицу у оквиру било које ЗЕВ. Такође је могуће водити и евиденцију о уплатама које врши ЗЕВ а према осталим добављачима услуга / фирмама на основу евиденције рачуна. Презентацију ове апликације могуће је погледати на http://zevrs.rs.ba/

У Закону о одржавању зграда у ставу два, тачка 1, члан 14. се између осталог каже: Инвестиционо одржавање заједничких дијелова зграде обухвата одржавање:

а) кровне конструкције и других конструктивних елемената зграде,

б) кровног покривача и других елемената крова (димњаци, вентилациони канали, кровни отвори, кровни свјетларници, лимене опшивке и увале, сливници, одводи и други елементи крова, заједничких лођа и тераса и других дијелова крова), в) лифта са припадајућим дијеловима (кућица, лифтовско окно са инсталацијама и уређајима), као и испитивање исправности са издавањем употребне дозволе у складу са важећим прописима о лифтовима,

г) олука, олучних цијеви и других елемената за одвод воде са крова и заштиту зграде од продора воде,

д) хоризонталне и вертикалне хидроизолације,

ђ) водоводне и канализационе мреже од прикључка на градску водоводну и канализациону мрежу, сенгрупа или другог изливног мjеста до прикључка на санитарни уређај (сифон судопере, умиваоника и сличних елемената) у згради,

е) вентилационих цијеви канализационе мреже и њихових глава на крову зграде, ж) електроинсталације зграде до струјомјерног ормара,

з) инсталација централног гријања, гријних тијела у згради, дијелова топлотних постројења и уређаја зграде са пуњењем, пражњењем и озрачивањем топловодне мреже, као и поправка или замјена инсталације за гас, и) пумпног постројења за избацивање воде (отпадне, подземне и кишне) са припадајућим дијеловима (просторија са инсталацијама и уређајима),

ј) хидрофорског или другог пумпног постројења за снабдијевање зграде водом или за смањење притиска воде, са припадајућим дијеловима и инсталацијама,

к) дотрајалих металних, стаклених и других ограда на крову, степеништу, терасама, лођама и другим заједничким дијеловима зграде,

л) канала за смеће у згради,

љ) дотрајалих подова, плафона и зидова у заједничким дијеловима зграде,

м) дрвених и металних дијелова на прозорима и вратима заједничких просторија зграде,

н) оштећених и дотрајалих фасада, фасадних облога и елемената фасаде и других спољних дијелова зграде са приоритетом заштите фасаде од продора воде и влаге,

њ) инсталација и уређаја за узбуњивање у згради,

о) громобрана, интерфона, кабловских и ПТТ инсталација, антенских уређаја и њихових дијелова у згради,

п) хидраната, хидрантских цријева и других хидрантских дијелова у згради,

р) инсталација и уређаја за централно загријавање воде за заједничке просторије које припадају згради,

с) противпожарног степеништа зграде и инсталација и уређаја за заштиту од пожара,

т) казана на чврсто гориво у заједничким дијеловима зграде,

ћ) санитарних уређаја у заједничким дијеловима зграде и у) уређаја за нужно освјетљење и уређаја за резервну електроенергију (агрегата).

Дакле јасно је да су власници станова, преко Заједнице етажних власника дужни да се сами старају о својим зградама и уређењу и поправци истих. Такође све заједнице мјесечно скупљају средства за ове намјене у зависности од квадратуре стамбене јединице.

Идеја администрације општине Соколац је да пружи помоћ Заједници етажних власника у циљу рјешавања уређења фасада на обострано задовољство. Заједничким напорима можемо да остваримо бољу односно повољнију цијену и материјала али и постављања фасаде.

Ми смо oдлучни да на овај начин ријешимо овај проблем. Позивам све заједнице етажних власника да организују састанке и изаберу руководства уколико већ нису, те да утврде приоритете и финасијске могућности када је у питању сређивање фасада. А потом да пратећи наше инструкције одговоре на јавни позив за суфинансирање реализације пројекта естетског уређења фасада.

PDF Јавни позив

НАЧЕЛНИК
Милован Бјелица