Број: 02-400-317
Соколац, 18.09.2020. године

Поводом све чешћих нетачних изјава појединих кандидата за мјеста начелника и одборнике на предстојећим локалним изборима, као грађанин и као Начелник Општине Соколац дужан сам да реагујем и демантујем наводе везане за најављену изградњу дијела канализационе мреже у Мјесној заједници Кнежина (локалитет Батово).

Као Начелник Општине Соколац реагујем првенствено из разлога дезинформација које се односе на немар локалне заједнице те изјаву да се годинама не рјешава проблем одводње фекалних вода. Овом приликом напомињем да поменути проблем није и не смије бити политички већ је чињеница да је то проблем који постоји у већини мјесних заједница како наше општине тако и сусједних општина.

Овом приликом истичем да је Општина Соколац спремна да изрази пуну подршку сваком инвестиционом улагању када је у питању изградња инфраструктуре која ће допринијети добробити и квалитету живота сваког грађанина наше општине, без обзира на политичку опредјељеност. Везано за изјаву о планираном почетку извођења радова на изградњи дијела канализационе мреже у Мјесној заједници Кнежина као Начелник Општине Соколац такође имам обавезу да поменута лица упозорим и упознам са комплекношћу рјешавања овог питања.

Очигледно да појединцима није позната законска процедура коју је неопходно провести а све у циљу изналажења најбољег техничког рјешења у складу са материјалним прописима којим је регулисана како област грађења тако и области здравствено – санитарне заштите.

Обзиром да овај проблем не треба и не може ријешити политика „већ искључиво струка“, како би се заштитила сливна подручја, а посебно ријека Биоштица. Позивам све заинтересоване субјекте да дођу у Општину Соколац те да заједно у складу са пројектно – техничком документацијом, потребним дозволама те одобрењима издатим од стране надлежних ограна пронађемо најбоље техничко рјешење и исто реализујемо на терену за добробит свих нас а посебно наших грађана.

Сва ова обећања кандидати за одборнике и начелника општине везују за шумско газдинство Романија Соколац. Та идеја да пројекте попут канализације треба да финансира ово предузеће које у присуству директора Ш.Г. Романија изговарају поједини кандидати за одборнике, намећу питање ко заправо управља овим јавним предузећем.

Садашњи директор истиче да ради на консолидацији шумског газдинства, и то након деценија губитака и проблема. Упознат сам да и сада има више милиона неизмирених обавеза према централном рачуну јавног предузећа, добављачима, извођачима радова, за порезе и доприносе и обавеза према локалној заједници.

Па је због тога важно да се нагласи да оваквим најавама и злоупотребама руше ауторитет и кредибилитет директора.

А да и не наглашавамо да се овим најавама иде ка злоупотреби јавних ресурса у политичке сврхе, што представља потенцијално кршење закона.

Да подсјетим, на подручју Мјесне заједнице Кнежина, Општина Соколац је у последњих неколико година успјешно реализовала следеће пројекте:

– Пројекат изградње потисно – транспортног цјевовода ПС Врело Биоштица – резервоар Кнежина, Општина Соколац укупне дужине 2.765,33 метра а који је изграђен у оквиру пројекта „Водовод и канализација у Републици Српској – Снабдјевање водом и канализација у Општини Соколац“ компонента I, вриједност радова 300.174.03 КМ;

– Пројекат реконструкције Главног дистрибутивног водовода у селу Копљевићи, вриједност радова 6.508,71 КМ;

– Пројекат изградње водовода у Берковићима, вриједност радова 2.424,25 КМ;

– Пројекат изградње примарног водовода у Кнежини, вриједност радова 7.015,32 КМ.

– Пројекат замјене канцерогених цијеви на цјевоводу од моста у Кнежини – Батово до куће Богдана Јовановића у дужини од 800 м, вриједност радова 20.000,00 КМ.

Начелник општине Соколац
Милован Бјелица