Планом уписа за 2020-2021 годину у Средњошколски центар Пале био је предвиђен упис 193 ученика, али је због лоше уписне политике уписано само 137 ђака!

Увођењем новог смјера „модни галантериста“ и укидањем машинске школе која је била темељ и ослонац СШЦ ,,Пале“, ова школа изгубила је 56 ученика.

Иако постоје кабинети са савременом опремом није уписано веома тражено занимање машински техничар (ЦНЦ машине).

За занимање кројач, које је звучно названо „модни галантериста“, не треба трогодишње школовање. Довољан је тромјесечни курс. Није сачињен елаборат за ново занимање, а анкета међу основцима показала је да ниједан једини ученик није заинтересован за ово занимање.

Упркос тој чињеници директор Недељко Газивода иначе кадар ДЕМОС-а, одлучио је да ипак уведе нови смјер и 57 ученика натјера да возаре до Лукавице и општина у околини, а родитеље изложио додатном трошку.

Јавна установа Средњошколски центар „Пале“ због ДЕМОС-ових кадровских рјешења, остала је без једног одјељења (уписано седам, а планирано осам одјељења), а суочена је и са проблемом технолошког вишка (једно одјељење мање = једна и по норма мање), а сљедеће школске године биће још мање часова.

Некада је СШЦ ,,Пале“ имао 4 одјељења гимназије. Сада постоје три, а размишља се и о два. Увијек општи смјер, нико да се сјети да постоје и информатички, и математички, и језички смјерови!

Поразно је да у Палама, постоји Универзитет, а одјељења гимназије све мање! Стручне школе су прешле на модуларну наставу која даје врло оскудно опште образовање. Колико ли је незапослених грађевинских техничара, а и ове године уписана су још два одјељења грађевинских техничара.

Зато се Паљани питају, за шта школују дјецу, за биро или за посао?