Број: 02-510-104
Датум:
21.10.2020. године

На основу члана 45.т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
о ОБАВЕЗНОМ спровођењу мјера за реаговање на појаву болести изазване новим вирусом корона (COVID – 19) на подручју општине Соколац

1. У циљу спречавања ширења корона SARS-CоV-2 и COVID-19 болести на територији Општине Соколац и заштите и спасавања становништва до 16.11.2020. године забрањују се:

1) сва јавна окупљања у групама већим од 50 лица,
2) организација журки, ди-џејева и музике уживо у угоститељским објектима за смјештај, исхрану и пиће,
3) сва приватна окупљања у групама већим од 10 лица (свадбе, крштења, рођендани, прославе и други породични скупови сличне природе).

2. Обавезују се грађани да:

1) на отвореном и у затвореном простору носе заштитну маску (прекривена уста, нос и брада) и придржавају се заштитне мјере физичког растојања од два метра,
2) у затвореним просторијама да се, поред ношења заштитне маске и одржавања физичког растојања од два метра, придржавају упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за боравак у затвореном простору, у зависности од дјелатности која се обавља.

3. Изузетно од подтачке 1) тачке 2. обавезе ношења заштитне маске су изузета:

1) дјеца млађа од 7 година живота,
2) лица са посебним потребама која не могу скинути маску без помоћи других,
3) лица које обављају физичку спортску и рекреативну активност у оквиру спортских објеката.

4. Обавезују се правна лица, предузетници и физичка лица који у директном контакту пружају услуге грађенима да:

1) услуге пружају заштићени маском,
2) обавезно спроводе мјере дезинфекције,
3) придржавају се упутстава Института за јавно здравство Републике Српске за организовање рада у зависности од дјелатности коју обављају.

5. До 16.11.2020. године ограничава се радно вријеме угоститељским објектима за исхрану и пиће од 06:00 до 24:00 часа.

6. Пружање угоститељских услуга исхране и пића на начин регулисан тачком 5. овог закључка односи се и на угоститељске објекте за смјештај.

7. До 16.11.2020. године дозвољавају се такмичарске активности спортских организација и спортиста искључиво без присуства публике, уз поштовање свих епидемиолошких мјера које је прописао ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

8. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су да услове за обављање дјелатности прилагоде мјерама приписаним од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ за спречавање појаве и ширења COVID-19 болести на радном мјесту.

9. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су:

1) организовати свој рад уз примјену прописаних епидемиолошких мјера од стране ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“ са посебном пажњом на ограничење броја лица у објекту у зависности од површине простора и уз обавезно поштовање прописане физичке дистанце и
2) на улазу у објекат поставити обавјештење о укупном броју лица која могу боравити у односу на његову површину.

10. Субјекти који обављају регистровану дјелатност дужни су самостално обављати дезинфекцију пословних просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

11. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Министарство унутрашњих послова – Полицијска управа Града Источно Сарајево – ПЈ Соколац, Одјељење за инспекцијске послове Града Источно Сарајево, Комунална полиција Општине Соколац.

12. Непоштовање мјера забране из тачке 1. и 2. ове Наредбе санкционисаће се у складу са Законом о јавном реду и миру („Службени гласник Републике Српске“ број 11/15) и Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“, број: 90/17, 42/20 и 98/20).

13. Ова наредба ступа на снагу дана 21.10.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној web страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица