Број: 02-510-105
Датум:
22.10.2020. године

На основу члана 45.т. б), г) и з) Закона о заштити и спасавању у ванредним ситуацијама („Службени гласник Републике Српске“ број: 121/12 и 46/117), члана 43. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Српске“ број: 90/17), члана 59. и 82. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“ број: 97/16 и 36/19), члана 30. и члана 67. Статута Општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“ број: 17/17 и 33/17), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број: 25/20) и Закључка Републичког штаба за ванредне ситуације, број: 59-1/20 од 20.10.2020. године, командант Општинског штаба за ванредне ситуације, доноси:

НАРЕДБУ
о обустављању рада Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац

1. Због потврђених случајева заразе код радника и корисника услуга Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац, а у циљу провођења мјера за спречавање и сузбијање ширења корона SARS-CоV-2 и COVID-19 болести, те заштите и спасавања становништва на територији општине Соколац, од дана 23.10.2020. године, обуставља се у потпуности рад Јавне установе за предшколско васпитање и образовање Соколац, на период од 15 дана.

2. Јавна Установа за предшколско васпитање и образовање Соколац, дужна је извршити дезинфекцију просторија у складу са упутством ЈЗУ „Институт за јавно здравство Републике Српске“.

3. Надзор над спровођењем ове Наредбе вршиће Комунална полиција Општине Соколац, а у случају непоштовање исте предузеће одговарајуће мјере из оквира својих надлежности.

4. Ова наредба ступа на снагу дана 22.10.2020. године, а накнадно ће бити објављена у „Службеним новинама Града Источно Сарајево“ и на званичној weб страници Општине Соколац.

КОМАНДАНТ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
мр Милован Бјелица