Поштовани суграђани,

У Уставу Републике Српске у члану 29. Стоји „Грађанин који је навршио 18 година живота има право да бира и да буде биран”.

Не дозволите да вам немар, нехајност и аполитичност утичу на сутрашњицу.

Немојте дозволити да ваше бирачко право злоупотријебе или да вас принуде на нешто.

У члану 218 који носи назив, Повреда слободе опредјељења бирача, у ставу 1 се каже:

„Ко силом, озбиљном пријетњом, подмићивањем, обманом, или на други противправан начин принуди другог или на њега утиче да на изборима или гласању гласа за или против одређеног приједлога, да уопште не гласа или да гласа у одређеном смислу, казниће се новчаном казном или казном затвора до три године.”

Такође желим да вас подсјетим да су избори тајни, те да никоме нисте дужни да образлажете за кога и како сте гласали.

Позивам вас цијењене Сокочанке и Сокочани да своје бирачко право 15. новембра искористимо за своје и добро заједнице у којој живимо.