У претходним годинама Соколац је спровео регулаторну реформу којом је скраћено вријеме и смањени трошкови административних поступака при покретању бизниса. Уз то, повећана је транспарентност рада администрације кроз успоставу електронског регистра административних поступака и електронског регистра подстицаја које Општина додјељује инвеститорима.

Уз ове мјере, како за еКапију истиче Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије Општине Соколац, посебна пажња се посвећује давању подршке постојећим инвеститорима кроз програм постинвестиционе подршке, а уведене су и додатне олакшице за улагаче.

ЕКАПИЈА: КОЛИКО СЕ У ОПШТИНИ СОКОЛАЦ И НА КОЈИ НАЧИН РАДИЛО НА КРЕИРАЊУ БОЉЕ ПОСЛОВНЕ КЛИМЕ ЗА СВЕ ОНЕ КОЈИ БИ ТУ ДА ПОКРЕНУ ПОСАО?

– У посљедњих неколико година у Општини Соколац је много тога урађено на креирању боље пословне климе за све пословне субјекте. Уз техничку помоћ Групације Свјетске банке Општина Соколац је спровела регулаторну реформу којом је скраћено вријеме и смањени трошкови административних поступака за привреду и грађане. Повећана је и транспарентност рада администрације кроз успоставу електронског регистра административних поступака и електронског регистра подстицаја које Општина додјељује инвеститорима. Општина Соколац пружа и подршку постојећим инвеститорима кроз Програм постинвестиционе подршке „афтерцаре“ сарадњом са другим нивоима властима у оквиру Сарадничке мреже за постинвестициону подршку компанијама.

Са циљем привлачења што већег броја инвестиција реализују се инфраструктурни пројекти који значајно побољшавају инфраструктуру за конкретне инвестиције у општини попут: реконструкције и изградње новог система водоводног система, реконструкције и изградње нове канализационе мреже и изградње система за пречишћавање отпадних вода. Припремљен је и одређен број студија које се могу пронаћи на сајту Општине.

ЕКАПИЈА: ШТА ЈЕ СВЕ ПОТРЕБНО ЈЕДНОМ ПРЕДУЗЕТНИКУ ДА ОСНУЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ У СОКОЦ? КОЛИКО ТРАЈУ ПРОЦЕДУРЕ И КОЛИКО ЈЕ НОВЦА ПОТРЕБНО?

– За оснивање предузећа у Општини Соколац потребно је приложити наколико докумената међу којима су: копија личне карте, увјерење надлежног Суда да није изречена мјера забране обављања дјелатност, увјерење од стране Суда да нема новчаних казни у смислу економског пословања, увјерење из Пореске управео измиреним пореским обавезама, уплата у износу од 20-30 КМ зависно од предмета пословања, а цијелокупна процедура за оснивање предузетничке дјелатности траје од један до три дана.

ЕКАПИЈА: ДА ЛИ И КОЈЕ НАЈЧЕШЋЕ ПОСЕБНЕ ЖЕЉЕ ИЗРАЖАВАЈУ СТРАНИ ИНВЕСТИТОРИ? ИЗЛАЗИТЕ ЛИ ИМ У СУСРЕТ?

– Страни инвеститори желе добијање дозвола и земљишта испод тржишне цијене. Једини начин на који ми излазимо у сусрет страним инвеститорима је могућност отуђивања непокретности у својини Општине испод тржишне цијене према Правилнику о условима и начину за отуђење непокретности у својини Општине Соколац, а у циљу реализације инвестиционог пројекта од значаја за локални економски развој.

ЕКАПИЈА: НУДИ ЛИ ОПШТИНА ОЛАКШИЦЕ ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ И КОЈЕ СУ?

– Општина Соколац се труди да свим заинтересованим инвеститорима изађе у сусрет и то чини на више начина. Прво, ту имамо већ наведени Правилник о условима и начину за отуђење непокретности у својини Општине Соколац, при чему је исте могуће отуђити испод тржишне цијене са циљем реализације инвестиционог пројекта од посебног значаја за локални економски развој. Сљедећа олакшица је накнада за једнократну ренту и уређење градског грађевинског земљишта на период од 5 и 10 година без камата. Затим, плаћање на рате и готовински одједном уз додатни попуст од 10% за накнаду за легализацију изграђених објеката. Када је у питању сточарство, подстицаји се тренутно реализују кроз набавку јуница. Осим наведених, олакшице су и ослобађање од комуналних такси и накнада. Када говоримо о документацији неопходној за реализацију инвестиције, важно је нагласити да је општинска администрација окренута кориснику и издаје сагласности и дозволе у најкраћем могућем року.

С тим у вези, локацијски услови са урбанистичко – техничким условима је документ за који је прописан рок за издавање 10 дана, а у пракси се може издати у року од једног дана након подношења комплетне документације. Цијена зависи од површине и креће се у распону од 170 до 300 КМ, а за издавање документа надлежно је Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове. За пољопривредне сагласности прописани рок је 15 дана, док се у пракси може издати у року од 3 дана. Цијена је дефинисана Законом о пољопривредном земљишту и Одлуком о утврђивању катастарског Прихода од земљишта на територији РС, а зависи од врсте и класе земљишта при чему се разликују њиве, воћњаци, ливаде, пашњаци и шуме. За наведену сагласност надлежно је Одјељење за локални развој. За издавање грађевинских дозвола прописани рок је 5 дана, док је у пракси исту могуће издати у року од једног дана. Цијена зависи од зоне, као и од тога да ли је у питању рента или уређење грађевинског градског земљишта. Надлежно је Одјељење за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.

ЕКАПИЈА: НА КОЈИ НАЧИН ДЈЕЛУЈУ ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ У СОКОЦУ. ПОСТОЈЕ ЛИ ПЛАНОВИ ЊИХОВОГ ВЕЋЕГ РАЗВОЈА?

– Пословна зона Подроманија се налази дуж магистралног пута М-19 Сарајево – Вишеград. Прединвестиционом студијом изградње пословних зона на подручју Града Источно Сарајево предвиђена површина је 400.000 м2, 100% је у приватном власништву. Са обје стране поменутог пута спорадично су смјештени објекти индивидуалног становања који имају излаз на магистрални пут, тако да зона нема континуитет земљишта. Пословна зона је у потпуности комунално и инфраструктурно опремљена.

ЕКАПИЈА: КОЛИКО СУ ФИНАНСИЈЕ ОПШТИНЕ СТАБИЛНИ И ДА ЛИ СЕ БУЏЕТ ПУНИ ПЛАНИРАНОМ ДИНАМИКОМ?

– У последњих неколико година Општина Соколац биљежи сталан раст буџетских прихода прије свега због раста прихода од индиректних пореза. У 2020. години Општина Соколац је значајно погођена посљедицама мјера због пандемије корона вируса, што значи да Општина Соколац биљежи значајне губитке од непореских прихода и наша претпоставка је да ће се такво стање задржати до краја 2020. године.

ЕКАПИЈА: КАДА ГОВОРИМО О ПРИВРЕДНОМ РАЗВОЈУ СОКОЦА, КОЈЕ СУ ВАШЕ ПРОГНОЗЕ ЗА НАРЕДНИ ПЕРИОД? КОЈЕ ОБЛАСТИ ИМАЈУ ПОТЕНЦИЈАЛ ДА СЕ ПОСЕБНО РАЗВИЈУ?

Када је у питању привредни развој Општине Соколац, као конкурентски сектори за инвестирање су идентификовани слиједећи сектори.

Шумарство и дрвна индустрија – Општина Соколац пружа одличне потенцијале за инвестирање у шумарство и дрвну индустрију као репроцјелину за заокружени производно – прерађивачки процес са могућности производње са додатном вриједности. Општина Соколац располаже са 38.013 ха шума и шумарског земљишта (94,76 % државне шуме и 5,24 % приватне). Када је у питању дрвна индустрија, поред полупроизвода и финалних производа од дрвета, отвара се могућност за производњу плоча од иверице, искориштавање шумског отпада, отпада дрвне индустрије и нискоквалитетног дрвета за загријавање.

Пољопривреда – Инвеститорима у пољопривредни сектор на располагању је 8.061 ха пољопривредног земљишта које се даје на закуп од 8 година и по цијени у распону од 30 до 90 КМ у зависности од квалитета земљишта. Здрава и чиста животна средина представља могућност за улагање у еколошку мјешовиту пољопривредну производњу. Такође, кроз ревитализацију Центра за унапређење пољопривредне производње у брдско – планинском подручју планирамо се базирати на сљедеће пословне могућности: производња безвирусног сјемена кромпира, крмног биља и ситних сјемена за потребе тржишта, повећање пољопривредне производње у брдско – планинским подручјима, обука и образовање и научно-истраживачки рад.

Туризам – Општина Соколац представља ваздушну бању и привлачну туристичку дестинацију за одмор, рекреацију и спортске припреме и такмичење са обзиром на надморску висину, (800-1.300 м) као и на остале природне потенцијале Општине. Код туризма као конкурентског сектора разликујемо: спортски, који се може додатно развити иако је доста тога урађено и много средстава уложено; имамо и културно – историјско насљеђе и етно – туризам; гастрономска понуда здраве хране; лов и риболов. Као једна од највећих могућности је изградња етно села на Равној Романији.

Текстилна индустрија – постоји могућност улагања у послове оплемењивања, дораде и обраде производа, одјећа, обућа и др., од различитих материјала – текстила, коже.

Грађевинска индустрија – Са дугом традицијом у извођењу висококвалитетних радова привредни субјекти у грађевинарском сектору у Општини Соколац нуде услуге у нискоградњи и хидроградњи.

Обновљива енергија – фокус у наредном периоду ће бити повећање капацитета за производњу енергије из обновљивих извора, посебно постављање соларних панела.

ЕКАПИЈА: ДА ЛИ ПЛАНИРАТЕ ДОДАТНЕ МЈЕРЕ И АКТИВНОСТИ СА ЦИЉЕМ ПРИВЛАЧЕЊА НОВИХ ИНВЕСТИТОРА?

– У наредном периоду ћемо засигурно радити на продубљивању сарадње са инвеститорима, кроз разне облике сарадње, а посебно кроз јавно – приватно партнерство и заједничка улагања.

ПОСТАВИ ОДГОВОР

Молимо унесите коментар!
Овдје унесите своје име