Професор доктор Ненад Лалић, редовни професор Факултета пословне економије Бијељина Универзитета у Источном Сарајеву, преминуо је данас након дуге и тешке болести.

Оставио је упечатљив траг и изузетан научни допринос у својој академској каријери, а велики број објављених научних радова, уџбеника, менторстава на магистарским и докторским студијама наставиће да говоре о његовом животу и дјелу – објављено је на интернет страници Факултета пословне економије.

Ненад Лалић рођен је 15. фебруара 1959. године у Сарајеву, дипломирао на Факултету организационих наука Универзитета у Београду, магистарску тезу под насловом “Организовање пословања предузећа применом метода и модела групног одлучивања” одбранио је 2003. године, а докторирао на Факултету организационих наука Универзитета у Београду 2007. године на тему “Развој методологије подршке пословном преговарању и групном одлучивању”.

Био је редовни професор Универзитета у Источном Сарајеву, стално запослен на Факултету пословне економије Бијељина, а предавао је и на Педагошком факултету, Економском факултету Брчко, Факултету физичког васпитања и спорта Пале, раније и на Филозофском факултету и Економском факултету Пале, те као гостујући професор на Факултету организационих наука Универзитета у Београду.

Посљедња функција коју је Лалић обављао је у руководству фабрике намјенске индустрије “Орао” у Бијељини.

Лалић је био посланик у Парламентарној скупштини БиХ, одборник у Скупштини града Бијељина, а обављао је и многе друге функције и послове који красе његову изузетно богату биографију.

Термин и детаљи везани за комеморацију и сахрану биће накнадно објављени.