Општина Соколац

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-212
Датум: 11. децембар 2020. године

На основу члaна 75. став 1. Пословника о раду Скупштине општине Соколац („Службене новине града Источно Сарајево“, број 22/17), сазивам 31. редовну сједницу Скупштине Општине Соколац, која ће се одржати 18. децембра 2020. године (петак) са почетком рада у 9,00 часова у просторијама Високе школе за услужни бизнис Соколац (учионица број 1).

ДНЕВНИ РЕД

1.

Разматрање и усвајање записника са 30. редовне сједнице Скупштине општине Соколац одржане 7. децембра 2020. године.

2.

Извршење Буџета Општине Соколац за период 1.1.-30.9.2020. године,

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије.

3.

а) Приједлог Ребаланса буџета Општине Соколац за 2020. годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању ребаланса буџета Општине Соколац за 2020. годину,

в) Приједлог Одлуке о измјени Одлуке о извршењу Буџета Општине Соколац за 2020. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије.

4.

а) Приједлог Буџета Општине Соколац за 2021. годину,

б) Приједлог Одлуке о усвајању Буџета Општине Соколац за 2021. годину,

в) Приједлог Одлуке о извршењу Буџета Општине Соколац за 2021. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије.

5.

Приједлог Одлуке о висини пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју Општине Соколац за 2021. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Митар Пржуљ, начелник Одјељења за привреду и финансије.

6.

Приједлог Програма рада Скупштине Општине Соколац за 2021. годину.

ИЗВЈЕСТИЛАЦ: Бојана Марковић, предсједница Скупштине Општине Соколац.

7.

Рјешавање захтјева.

8.

Одборничка питања.

МОЛЕ СЕ ОДБОРНИЦИ ДА У СКЛАДУ СА ПОСЛОВНИКОМ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ ЕВЕНТУАЛНЕ АМАНДМАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНЕ АКТЕ И ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА ОБАВЕЗНО ДОСТАВЕ У ПИСАНOJ ФОРМИ

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе