Влада Републике Српске одобрила је данас реалокацију средстава буџетске резерве у износу од 100.000 КМ за подршку хуманитарној акцији „С љубављу храбрим срцима“, за оснивање прве Банке хуманог млијека у Републици Српској.

Влада је донијела одлуку о одобравању 301.558 КМ за социјално збрињавање радника, за уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и осигурање од незапослености за 169 радника из 19 предузећа који су процесом стечаја или ликвидације предузећа остали без запослења, саопштено је из Бироа Владе Српске за односе с јавношћу.

Министри су на данашњој сједници донијели и одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за период од 1. јула до 30. септембра ове године у износу од 750.000 КМ.

Влада Српске донијела је одлуку о исплати финансијских средстава неразвијеним и изразито неразвијеним јединицама локалне самоуправе за период од 1. октобра до 31. децембра ове године у износу од 750.000 КМ.

Влада је одобрила и реалокацију средстава буџетске резерве у износу од 50.000 КМ Унији студената Републике Српске за реализацију пројекта „Волимо Српску“, те усвојила информацију о реализацији активности за провођење реформе у области предшколског, основног и средњег васпитања и образовања у Републици Српској за период 1. октобар-31.децембар 2020. године.

Влада Републике Српске донијела је План образовања одраслих за 2021. годину којим се утврђују приоритетне области образовања одраслих, инфраструктурне дјелатности потребне за извођење образовања одраслих, те одређује распоређивање програма образовања одраслих на јединице локалне самоуправе, оквирни обим средстава за реализацију плана.

Планом се одређују надлежна министарства за спровођење Плана образовања одраслих, те програми и динамика њиховог остваривања.

Приоритетне области у образовању одраслих за 2021. годину су оспособљавање, средње стручно образовање одраслих, преквалификација, доквалификација и усавршавање и едукација и оспособљавање кадрова за образовни рад са одраслима.

Путем реализације програма оспособљавања у току 2021. године биће омогућено стицање знања, вјештина и способности и запошљавање незапослених лица, као и унапређење знања, вјештина и способности код запослених лица. Посебна пажња ће бити посвећена оспособљавању одраслих који немају занимање, као и унапређењу и проширењу оспособљавања на радном мјесту, уз подстицање примјене информационо-комуникацијских технологија.

Влада Републике Српске донијела је План одбране од поплава у Републици Српској у 2021. години, који је и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана која спроводе дјелатности од значаја за заштиту и спасавање од поплава.

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи и материјалних добара од поплава.

Републичка управа цивилне заштите надлежна је за координацију, усклађивање, праћење и усмјеравање свих активности везаних за спровођење овог плана.

Влада Републике Српске донијела је План активности у припреми и спровођењу мјера заштите и спасавања од шумских и других пожара на отвореном простору у Републици Српској у 2021. години, који је краткорочни стратешки план Владе и основни документ за координацију и спровођење додатних или посебних годишњих задатака и активности републичких органа, градова/општина, привредних друштава, других правних лица и удружења грађана који спроводе мјере и задатке заштите од пожара отвореног простора као дио интегралног система заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа у Републици Српској.

Доношењем и спровођењем овог плана унаприједиће се и обезбиједити свестраније ангажовање свих релевантних субјеката и остварити виши ниво приправности на заштити и спасавању људи, материјалних добара и животне средине од шумских и других пожара на отвореном простору с циљем остваривања мјерљивих ефеката кроз евидентно смањење штете на природним ресурсима и богатством наших простора под шумском и другом вегетацијом.