Датум: 15.01.2021. године
Идентификациони број уговора: 02-404-95
Број ЕИБ кредита и гранта: 25.741
Назив ЕИБ кредита: Подршка инфраструктурним пројектима

Босна и Херцеговина / Република Српска добила је кредит и грант од Европске Инвестиционе Банке (ЕИБ), за пројекте водоводне и канализационе инфраструктуре у Републици Српској и дијелом средстава намјерава покрити плаћања по уговорима за реконструкцију сеоске водоводне и канализационе инфраструктуре у општинама предвиђеним уговором о кредиту и гранту.

Општина Соколац позива квалификоване понуђаче да доставе запечаћене понуде за извођење радова на „Изградња фекалне канализације у општини Соколац“.

Понудбени документи (и додатне копије) могу се набавити на сљедећој адреси:

Општина Соколац,
Гласиначка 13, 71350 Соколац,
канцеларија број 11 од 07:00 до 15:00 часова

за неповратни износ од 100 КМ за сваки сет докумената, који се плаћа на жиро-рачун Општине Соколац: НЛБ Развојна Банка, број 562-001-00000015-13, ЈРТ Општина Соколац, сврха дознаке „Уплата за тендерску документацију за Изградња фекалне канализације у општини Соколац“.

Уплатницу је потребно доставити приликом преузимања докумената. Заинтересовани понуђачи могу добити додатне информације на истој адреси.

Понуде морају да важе 120 (стодвадесет) дана након отварања понуда и уз сваку понуду мора бити приложена банкарска гаранција за обезбјеђење понуде у износу од: КМ 6.500,00;

Понуде је потребно доставити на сљедећу адресу: ОПШТИНА СОКОЛАЦ, Гласиначка 13, 71350 Соколац, Република Српска / Босна и Херцеговина, (на протокол), најкасније до 16.03.2021. године у 1100 часова по локалном времену, гдје ће понуде бити и отворене (скупштинска сала), у 1130 часова по локалном времену, у присуству понуђача/овлашћених представника (обавезно писмено овлашћење) који желе учествовати. Закашњеле понуде ће бити одбијене и враћене неотворене понуђачима.

Контакт особа: Митар Пржуљ
Организација: Општина Соколац, Пројектни имплементациони тим
Адреса: Гласиначка 13, 71350 Соколац
Република Српска / Босна и Херцеговина
Телефон/Факс: +387 57 444 141, +387 66 271 572

Начелник
мр Милован Бјелица