Општина Соколац

РЕПУБЛИКА СРПСКА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОЛАЦ

Број: 01-052-4
Датум: 19. јануар 2021. године

На основу члана 6. Пословника о раду Скупштине општине Соколац (,,Службене новине града Источно Сарајево“ број 22/17), сазивам КОНСТИТУТИВНУ сједницу Скупштине општине Соколац.

Конститутивна сједница Скупштине општине Соколац одржаће се 21. јануара 2021. године (четвртак) са почетком рада у 10,00 часова у сали за сједнице Скупштине општине Соколац.

За сједницу предлажем сљедећи:

ДНЕВНИ РЕД

1.

Извјештај Општинске изборне комисије о резултатима локалних избора 2020. године у Општини Соколац.

2.

Избор Радног предсједништва.

3.

Избор Верификационе комисије.

4.

Извјештај Верификационе комисије и верификација мандата одборника.

– Полагање свечане заклетве.
– Потписивање изјаве о прихватању Етичког кодекса.

5.

Избор Комисије за избор и именовање (предсједника, замјеника предсједника и три члана).

6.

а) Одлука о разрјешењу предсједника Скупштине општине Соколац због истека мандата.
б) Избор и именовање предсједника Скупштине општине Соколац.

7.

а) Одлука о разрјешењу потпредсједника Скупштине општине Соколац због истека мандата.

б) Одлука о избору и именовању потпредсједника Скупштине општине Соколац.

8.

Одлука о избору предсједника и чланова радних тијела Скупштине општине Соколац:

а) Мандатна комисија.
б) Комисија за прописе и статутарна питања.
в) Комисија за награде и признања.
г) Комисија за вјерска питања.
д) Комисија за равноправност полова.
ђ) Комисија за младе.
е) Комисија за буџет и финансије.
ж) Комисије за популациону политику.
з) Одбор за друштвени надзор и представке.
и) Одбор за регионалну и међународну сарадњу.
ј) Етички одбор.
к) Савјет за спорт.
л) Савјет за културу.
љ) Одбор за вјенчање.

9.

Одлука о утврђивању листе стручњака за састав Комисије за пријем службеника у Општинску управу Општине Соколац.

10.

Одлука о именовању Комисије за примопредају дужности.

11.

а) Одлука о разрјешењу замјеника начелника због истека мандата.
б) Одлука о избору и именовању замјеника начелника Општине Соколац.

12.

а) Одлука о разрјешењу секретара Скупштине општине Соколац због истека мандата.
б) Одлука о именовању вршиоца дужности секретара Скупштине општине Соколац.
в) Одлука о утврђивању критеријума за избор и именовање секретара Скупштине општине Соколац.
г) Одлука о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине општине Соколац.

13.

а) – Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за привреду и финансије због истека мандата.
– Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за привреду и финансије.

б) – Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за општу управу због истека мандата.
– Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за општу управу.

в) – Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове због истека мандата.
– Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за просторно уређење и стамбено – комуналне послове.

г) – Одлука о разрјешењу начелника Одјељења за локални развој
– Одлука о именовању вршиоца дужности начелника Одјељења за локални развој.

Присуство на сједници је обавезно.

Предсједница Скупштине општине Соколац
Бојана Марковић, дипл.менаџер јавне управе