Фото: Ведрана Реновица

Министарство просвјете и културе Републике Српске донијело је Правилник о процедури пријема у радни однос и начину бодовања васпитача, стручних сарадника, секретара и рачуновође у предшколским установама, чија је сврха да се осигура већа равноправност, те подстакну једнаке могућности при запошљавању.

Правилник је прописан Законом о предшколском васпитању и образовању, у сврху заштите људских права и слобода утврђених Уставом и законом, саопштено је из Министарства просвјете.

Вршилац дужности помоћника министра за предшколско и основно васпитање и образовање Наташа Цвијановић истакла је да је до сада пријем радника вршен само на основу интервјуа комисије за пријем у радни однос, што са собом носи одређену субјективност.

– Доношењем овог акта осигураће се већа равноправност кандидата, те смањити број жалби на одлуке о избору радника у радни однос. Поред наведеног, омогућиће се избор најбољег кандидата на основу просјека оцјена и дужине оствареног радног стажа – објаснила је Цвијановићева.

Према њеним ријечима, Правилником је дефинисано да је потребно назначити да ли се у радни однос прима лице са искуством или лице без искуства, односно приправник.

– Дефинисани су и општи услови које кандидати који се пријављују на јавни конкурс морају испуњавати и документација коју морају доставити уз потписану пријаву на јавни конкурс – навела је Цвијановићева.

Из Министарства напомињу да су неки од општих услова које кандидат треба да испуњава приликом пријављивања на конкурс да није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дјела учињена против достојанства личности, морала, службене дужности, трговине људима, полног интегритета, злостављања дјетета, полног и другог насиља над дјететом или малољетним лицем.

Међу општим условима је и да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за искориштавање дјеце и малољетних лица за порнографију, производњу и приказивање дјечје порнографије, одузимање малољетног лица, запуштање и злостављање малољетног лица и насиље у породици или породичној заједници, те друга кривична дјела.

Услов је да против кандидата није покренут кривични поступак за наведена кривична дјела, као и да се кандидат не води у посебном Регистру лица правоснажно осуђених за кривична дјела сексуалне злоупотребе и искориштавања дјеце.