Фото: Б.Радоњић

На 3. сједници Скупштине Удружења пензионера општине Соколац, одржаној данас, разматрани су Извјештај о раду и пословању Удружења за 2020. годину са приједлогом о усвајању завршног рачуна о пословању за прошлу годину, Извјештај о извршеном попису имовине Удружења са стањем на дан 31.12.2020., Извјештај Надзорног одбора о финансијско-материјалном пословању за прошлу годину, те приједлози програма рада Удружења и финансијског плана за 2021. годину.

Активности Општинског удружења пензионера у 2020. години углавном су биле усмјерене на захтјеве и притисак на надлежне органе и институције, у циљу изналажења рјешења за побољшање стања у поменутој организацији. Предсједних Удружења пензионера Деливоје Тошић је указао на тежак живот пензионера, који се налазе на рубу егзистенције.

– У 2020. години пензије су усклађене 3%, и то 2,16% по основу раста плата и трошкова живота и 0,84% ванредно повећање по Одлуци Владе РС. Наше активности су уродиле плодом и пензије су повећане, али и даље нисмо задовољни њиховом висином, јер није доведена на ниво од кога пензионери могу боље живјети. Такође, стална залагања да се обезбиједи бесплатна здравствена заштита пензионера, укључујући и обезбјеђење лијекова, имала је одређених помака, али недовољно. У БиХ и РС највеће су цијене лијекова у односу на окружење. У прошлој години наставили смо добру сарадњу са локалном заједницом. Велики број пензионера обраћа се нашем Удружењу за новчану помоћ, јер је тешка материјална ситуација. Исту је Удружење пружило, у оквиру својих могућности, а општина нам је Ребалансом буџета одобрила 5.000 КМ. На приједлог мјесних удружења, за 235 пензионера додијељено је по 50 КМ. На бесплатну рехабилитацију у бање упутили смо пет пензионера, а све то на основу средстава које је обезбиједила Влада – рекао је Тошић.

Он додаје да планирани приходи нису остварени јер Клуб пензионера није радио због пандемије, али је упркос томе остварен позитиван резултат. Укупни приходи у 2020. години износе 78.889 КМ, а расходи 73.681 КМ.

Сједници Скупштине општинског Удружења пензионера присуствовао је начелник Милован Бјелица, који је у свом обраћању посебно нагласио добру сарадњу са Удружењем, као и његову организацију.

– Драго ми је да сам данас могао присуствовати Скупштини пензионера, да чујем проблеме са којима се ова популација сусреће. Упознао сам присутне о стању у области привреде, јавног сектора и о пројектима чија је реализација у току на подручју општине Соколац. Вријеме је тешко, али Општина је ту да у границама својих могућности излази у сусрет и помогне онима којима је помоћ потребна. Узимајући у обзир тренутну епидемиолошку ситуацију у нашем граду, која је ових дана веома неповољна, искористио сам прилику и замолио наше пензионере, који су до сада били одговорни, да и даље наставе да поштују превентивне мјере – рекао је Бјелица.

Фото: Б.Радоњић

Удружење пензионера општине Соколац броји укупно 2.695 чланова (крај 2020. године), а у претходној години преминуо је 151 пензионер, те је за трошкове сахране је исплаћена новчана помоћ у износу од 29.150 КМ.

Према усвојеном Програму рада за 2021. годину, Удружење ће и даље предузимати све мјере и радње на побољшању материјалног и здравственог стања ове популације закључено је на сједници.